crtež gljiva

Kod Jezera na otoku Krku pronađena gljiva plamenonoga koprenka

Prospekt Novosti, Skriveni svjetovi

Gljiva plamenonoga koprenka (Cortinarius buillardii /Pers. :Fr./ Fr.) ubilježena je u Crvenu knjigu gljiva Hrvatske (IUCN kategorija ugroženosti NT), kao rijetka vrsta hrvatske mikobiote (mikoflore). Obilaskom šumskog predjela Jarbolac na južnoj strani Jezera kod Njivica na otoku Krku Služba nadzora i Stručna služba Javne ustanove “Priroda” predvođeni vanjskim suradnikom gospodinom Andrejem Radaljem, koji provodi istraživanja i prstenovanja ptica na Jezeru, pronašli su desetak plodišta ove strogo zaštićene vrste gljiva.

Rod koprenki (Cortinarius Fries), vrstama najbogatija skupina gljiva listićarki u Europi, slovi kao iznimno težak za determinaciju, međutim, gljivu plamenonogu koprenku bilo je razmjerno jednostavno prepoznati čak i na terenu zbog žarke narančaste boje koja je kod ove vrste karakteristična za donji dio stručka (sl. 1). Da stvar ipak ne bi bila previše jednostavna, treba reći da postoje još dvije vrste koprenki vrlo sličnih značajki i naizgled morfološki gotovo identične plamenonogoj koprenki, ali one uvijek rastu u kontinentalnim crnogoričnim šumama (kakvih na otoku Krku nema!), a za razliku od plamenonoge koprenke, koja bira listopadne šume, pa je moguća zamjena isključena.


Sl. 1. Plamenonoga koprenka (Cortinarius bulliardii) iz okolice Jezera na otoku Krku (crtež: M. Randić)

Zanimljivo je da plodišta plamenonoge koprenke u predjelu Jarbolac rastu na zaraslom šumskom putu u starijoj sastojini hrasta medunca i bijelog graba (as. Querco-Carpinetum orientalis), svega nekoliko desetaka metara udaljena od staništa za otok Krk rijetke vrste štitastog lišaja (Peltigera praetextata) o čijem smo zanimljivom nalazu također izvijestili na www stranicama JU “Priroda” https://ju-priroda.hr/2017/03/pronaden-stitasti-lisaj-peltigera-praetextata-kod-jezera-na-otoku-krku/.

O nalazu se povela rasprava i u Gljivarskoj udruzi “Ožujka” Rijeka, čiji nas je član, gospodin Anđelko Šikić, izvijestio da je ovu vrstu već ranije nalazio na sličnim šumskim staništima otoka Krka i to u predjelu Porta, Turčića, Sužna, Glavotoka te u šumskim predjelima uvale Čavlena, iz čega se može zaključivati da ova vrsta na otoku Krku i nije tako rijetka, što će trebati uvažiti tijekom budućeg eventualnog uređivanja novog izdanja Crvene knjige gljiva Hrvatske.

M. Randić