Na cretu Trstenik iznad Klane obavljeno pokusno presađivanje maha tresetara na devet pokusnih ploha

Prospekt Novosti

Sl. 1. Presađivanje maha tresetara na ombrotrofnom dijelu creta (Foto: M. Randić)

Cret Trstenik iznad Klane preostatak je (relikt) ledenog doba i ostatak nadignutog (ombrotrofnog) creta. Ključnu ulogu u vegetaciji tog osebujnog tipa staništa imali su u bližoj prošlosti mahovi tresetari (Sphagnum sp. div.). Ove karakteristične cretne mahovine danas su na cretu Trstenik vrlo ugrožene i vidno nazaduju od kad cret zarasta travom beskoljenkom (Molinia coerulea). Pretpostavlja se da je trava beskoljenka počela potiskivati mahove tresetare i ostale rijetke i ugrožene cretne biljke kad su pred nekoliko desetaka godina na cijeloj površini creta iskopani umjetni kanali za odvodnju radi isušivanja i eventualnog pokušaja pošumljavanja cretnih površina smrekovom šumom.

Radi revitalizacije creta u odvodne kanale ugrađene su u jesen 2009. godine pregrade od hrastovih dasaka (o čemu smo već izvijestili na www stranicama “Prirode”: http://www.ju-priroda.hr/novosti.asp?id=novosti/85-trstenik-monitoring.html), a na cretu se također provodi kontinuirano praćenje stanja vegetacije i razine vode te pokusno uklanjanje (košnja) trave beskoljenke. U sklopu planiranih aktivnosti revitalizacije creta dana 13. studenog 2010. obavljeno je pokusno presađivanje mahova tresetara koji su uzeti s područja odvodnih kanala i nasađeni na devet pokusnih ploha veličine 50 x 50 cm na “ombrotrofnom” dijelu creta. U proljeće će biti poznati prvi rezultati uspješnosti ovog pokusa, koji ima za cilj vraćanje sfagnumske vegetacije na cret. Do kraja 2010. godine, u sklopu revitalizacije creta, planiran je i nastavak uklanjanja smreka koje su posađene u rubnim dijelovima creta. Radove uklanjanja obavit će Šumarija Klana.

M. Randić i Ž. Modrić Surina

Sl. 2. Crvenkasti mah tresetar u odvodnom kanalu creta Trstenik (Foto: Ž. Modrić Surina)