Na cretu Trstenik iznad Klane obilježeno stanište rijetke gljive goleme dvoprstenke (Catathelasma imperiale)

Prospekt Novosti, Skriveni svjetovi


Sl. 1. Plodište gljive goleme dvoprstenke (Catathelasma imperiale) (Foto: Ervin Raguzin, Gljivarska udruga “Ožujka”)

Gljiva golema dvoprstenka (Catathelasma imperiale /Fr.: Quél./ Singer) prema Crvenoj knjizi gljiva Hrvatske pripada skupini rijetkih ili vrlo rijetkih vrsta u Europi, a prema IUCN kategorijama ugroženih vrsta – osjetljivim vrstama (VU), koje su suočene s velikim rizikom od nestajanja u prirodnim staništima zbog vrlo male ili ograničene populacije. U Crvenoj knjizi Hrvatske zabilježena su dosad za Hrvatsku samo dva lokaliteta i to u Gorskom kotaru jer, kao mikorizna vrsta gljive, vezana uglavnom uz smreku i jelu, golema dvoprstenka daje prednost crnogoričnim šumama borealnog tipa.

Budući da Javna ustanova “Priroda” ostvaruje vrlo dobru suradnju s Gljivarskom udrugom “Ožujka”, nalaznik gljive goleme dvoprstenke, ujedno i predsjednik Gljivarske udruge, gospodin Predrag Grubišić, nakon što je saznao za planiranu akciju uklanjanja mladih smreka koje ugrožavaju cretni dio vegetacije, upozorio je djelatnike Javne ustanove “Priroda” na ovu rijetku vrstu gljive, čiji je novi lokalitet za Hrvatsku upravo on pronašao na Trsteniku.

Dana 14. listopada 2010. godine gospodin Grubišić pokazao nam je novi lokalitet gljive goleme dvoprstenke u mladoj rubnoj smrekovoj sastojini i njegove koordinate ubilježili smo pomoću GPS uređaja. Kao mjeru zaštite staništa neznatno ćemo modificirati prvotni plan uklanjanja smreka koje zarastaju cret, tako da se uži lokalitet gljive goleme dvoprstenke ostavi netaknut, a pojedine smreke na samom cretu također će se ostaviti kao krajobrazna znamenitost i potpora gljivljem svijetu. O novom nalazištu goleme dvoprstenke obavijestili smo i Šumariju Klana s kojom Javna ustanova “Priroda” i Prirodoslovni muzej Rijeka kao partneri surađuju na višegodišnjem projektu uređenja i revitalizacije creta.

M. Randić


Sl. 2. Određivanje GPS koordinata staništa gljive goleme dvoprstenke u mladoj smrekovoj sastojini koja zarasta rubni dio creta (Foto: M. Randić)