Biserujka poučne ploče

Postavljene dvije poučne ploče uz špilju Biserujku na otoku Krku

Prospekt Novosti

Postavljene su dvije poučne ploče koje služe upoznavanju posjetitelja s osnovnim značajkama špilje Biserujke. Također je posebno naglašeno da prilikom posjeta špilji ulaze u osjetljivo područje Nacionalne ekološke mreže. Špilja se odlikuje nizom prirodnih vrijednosti i važna je za očuvanje podzemnih krških staništa. Na pločama su, pored niza zanimljivih crtica o špilji i nacrta špilje, istaknuta pravila ponašanja u špilji kao dijelu Nacionalne ekološke mreže.

Ploče su postavljene u sklopu projekta obilježavanja speleoloških objekata koji pripadaju područjima Nacionalne ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji, a prve su u nizu od sedam poučnih ploča na planiranoj poučnoj stazi koja će povezivati špilju Biserujku sa slikovitom uvalom Slivanjska – tradicionalnim pristaništem zaselka Rudine, gdje dolazi većina turista iz Crikvenice prilikom pohoda špilji. Na poučnoj stazi posjetitelji će se moći upoznati s kratkim objašnjenjima sljedećih prirodnih fenomena karakterističnih za okolicu špilje Biserujke:

  • Čovjek oblikuje krajobraz: ispaša ovaca, suhozidi, male ograđene ponikve s kružnim suhozidima, pastirske građevine, krajobrazne mikrocjeline u okolici špilje;
  • Krški krajobraz: speleološki objekti, špilje, sigovina, dva tipa vapnenca – rudistni vapnenac, numulitni vapnenac;
  • Snaga bure: “brvine” (burni oblaci) – znak bure, nagnuta stabla i uz tlo stisnuti grmovi, način puhanja bure – “refuli”;
  • Voda oblikuje površinske oblike u kršu: škrape, škrapari, ponikve, plitko tlo.
  • Vegetacija: kamenjarski pašnjaci, aromatično bilje, bodljikava šmrika, bodljikave zeleni, primorski mekinjak.


Sl. 1. Poučne ploče uz Biserujku

Smatramo da bi staza trebala odigrati važnu ulogu u poboljšanju uvjeta u području ekološke mreže, kao i posjećivanja špilje jer će se otvoriti veće mogućnosti za usmjeravanje posjetitelja na dodatne i ljudima pretpostavljeno već senzibiliziranim na prirodne vrijednosti (vjerujemo) zanimljive sadržaje uza stazu. Na taj način, lakše će se postići zahtjevani “protok” posjetitelja kroz špilju i okolicu i zadovoljiti stroge uvjete prihvatnog kapaciteta područja ekološke mreže. Otvorenje nove poučne staze špilja Biserujka – uvala Slivanjska planirano je za 16. travnja 2011. godine (prigodno, uz obilježavanje međunarodnog Dana planeta Zemlja). Ploče su izrađene uz financijsku potporu Općina Omišalj i Dobrinj.


Sl. 2. Detalj krajobraza uz poučnu stazu Biserujka – uvala Slivanjska