GRafiuka za međunarodna godina šuma 2011.

Zajednička akcija "Hrvatskih šuma" i javne ustanove "Priroda" na čišćenju Zelenog vira – Vrajžeg prolaza

Prospekt Novosti

Povodom Dana planeta Zemlje, na inicijativu “Hrvatskih šuma” – Uprava šuma Podružnica (UŠP) Delnice, upriličena je zajednička akcija čišćenja zaštićenog područja Zeleni vir – Vrajži prolaz i područja ekološke mreže HR 2000650 Vrajži prolaz, Zeleni vir i Kupica u kojoj su sudjelovali djelatnici “Hrvatskih šuma” UŠP Delnice, upravitelji šumarija na čijim se područjima nalaze zaštićena područja i djelatnici Javne ustanove “Priroda”.

Pozdravnu riječ sudionicima akcije uputili su gospodin Robert Abramović, voditelj UŠP Delnice, gospodin Robert Bukovac, upravitelj šumarije Skrad i gospođa Sonja Šišić, ravnateljica JU “Priroda” uz razmjenu prigodnih poklona. Nakon završetka akcije čišćenja, zajedničko razmjenjivanje pogleda i iskustava na problematiku šuma i zaštitu prirode, uz ugodno druženje i okrjepu, nastavljeno je u ugostiteljskom objektu “Hrvatskih šuma” na ulazu u izletište Zeleni vir.

Ovo je samo jedno u nizu događanja vezanih uz obilježavanja 2011., Međunarodne godine šuma, na području Primorsko-goranske županije. Planirano je također
još nekoliko zanimljivih događanja i projekata vezanih uz šume o čemu ćemo Vas redovito izvješćivati na www stranicama JU “Priroda”.


Sl. 1. Djelatnici “Hrvatskih šuma” i JU “Priroda” u zajedničkoj akciji čišćenja Zelenog vira.