prstenovanje oruda

Akcija prstenovanja morskih vranaca na otoku Orudi

Prospekt Fauna

Dana 20. travnja 2011. provedena je akcija prstenovanja kolonije morskih vranaca (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii) na otoku Orudi u cresko-lošinjskom arhipelagu. Prstenovanje su proveli ovlašteni prstenovači, suradnici Zavoda za ornitologiju HAZU i Javne ustanove “Priroda”; Andrej Radalj i Boris Ende iz Rijeke, koji već imaju mnogo iskustva sa sličnih akcija prstenovanja morskih ptica na malim otocima Kvarnera i drugdje u Jadranu. Ovom prigodom prstenovano je oko 40 mladih i odraslih vranaca na gnijezdištima. Uzete su GPS pozicije gnijezdišta i popisivana je specifična flora na gnijezdištima.


Sl. 1. Andrej Radalj i Boris Ende prstenuju morske vrance na otočiću Orudi

Utvrđena su četiri glavna tipa vegetacije u kojima su smještena gnijezda morskih vranaca. Osnovna odlika te vegetacije su gusto isprepleteni (bodljikavi!) grmovi i lijane (Smilax-Rubus-Vitex), nitrofilne araceje/kozlaci (Arum italicum-Arisarum vulgare), trave (Brachypodium) i nekolicina vrsta ruderalnih biljaka. Samo u jednom slučaju utvrđeno je gnijezdište vranaca u robustnim busenima oštrog sita (Juncus acutus).

Djelatnici Javne ustanove Priroda imali su također prigodu upoznati se s prirodnim osobitostima otoka Orude koji je uvršten u područja Nacionalne ekološke mreže radi sastojina divlje masline (Olea europaea ssp. oleaster) i gnijezdišta morskih ptica. Logističku potporu ovoj akciji svesrdno je pružila Lučka kapetanija Lošinj bez čije pomoći akciju ne bi mogli provesti u djelo. Stoga im se ovom prigodom najsrdačnije zahvaljujemo.

Marko Randić


Sl. 2. Prstenovanje mladunaca


Sl. 3. Prstenovanje mladunaca