Ujedinjeni narodi proglasili 2011. godinu Međunarodnom godinom šuma

Prospekt Događanja, Novosti

Planirane aktivnosti vezane uz obilježavanje 2011. – Međunarodne godine šuma

Rezolucijom Generalne skupštine UN-a broj 61/193 od 20. prosinca 2006. godine, 2011. godina proglašena je Međunarodnom godinom šuma. Sve države članice pozvane su da tijekom 2011. godine na međunarodnoj i nacionalnoj razini sudjeluju i organiziraju niz događanja i aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma, s ciljem edukacije javnosti o značaju koji šume i šumski ekosustavi daju cijelom planetu te svim segmentima čovjekova života.

Javna ustanova “Priroda” tiskala je krajem 2010. godine edukativnu brošuru “Čudesni svijet šuma: osnovne šumske zajednice Primorsko-goranske županije” što je bio svojevrsni uvod u obilježavanje Međunarodne godine šuma. Također, u suradnji s Kulturnom udrugom “Nova akropola” bila je u Povijesnom i pomorskom muzeju u Rijeci postavljena izložba “Čudesni svijet šuma”. Kao nastavak tih aktivnosti tijekom Međunarodne godine šuma – 2011. godine, Javna ustanova “Priroda” planira sudjelovati u ili voditi sljedeća događanja na području Primorsko-goranske županije:

 • Izložba o biološkoj raznolikosti eumediteranske šume na Punti Križa, otok Cres; u suradnji s Lošinjskim muzejom i Državnim zavodom za zaštitu prirode (otvorenje izložbe planirano je za drugu polovicu lipnja 2011. godine, a planirano je i tiskanje kataloga uz izložbu) ,
 • Postavljanje izložbe “Čudesni svijet šuma” u Creskom muzeju uz izdavanje knjižice o šumama Punte Križa i Tramuntane na otoku Cresu; aktivnosti su planirane u suradnji s Eko-centrom Caput insulae Beli i Gradom Cresom,
 • Tiskanje i promocija knjige “Biološka i krajobrazna raznolikost u djelima Dragutina Hirca”,
 • Istraživanje o starom drveću kao komponenti biološke raznolikosti Primorsko-goranske županije (o rezultatima istraživanja planirano je dati kraće izviješće na www stranicama Javne ustanove “Priroda” i u “Novom listu”, sl. 1),
 • Tradicionalno istraživanje bioraznolikosti na otoku Lošinju – u suradnji s Društvom naša djeca u Malom Lošinju (s naglaskom na šumske ekosustave),
 • Tradicionalne aktivnosti na zaštiti smeđih šumskih žaba u Lokvama,
 • Vikend otvorenih vrata – tradicionalna šetnja šetnicom koja povezuje park-šumu Golubinjak, špilju Lokvarku i park-šumu Japlenški vrh,
 • Tiskanje i promocija knjige o starim opatijskim hrastovima,
 • Otvaranje poučne staze špilja Biserujka – uvala Slivanjska povodom Dana planeta Zemlje,
 • Tradicionalne aktivnosti (s naglaskom na šume) u suradnji s Društvom naša djeca – Mladi čuvari okoliša Rijeka.
 • Osmišljavanje poučne staze kroz park-šumu Golubinjak uz pripremu turističke brošure-vodiča po stazi; u suradnji s HŠ, Uprava šuma Delnice i Šumarije Lokve.

O tijeku tih aktivnosti i događanja vezanih uz obilježavanje Međunarodne godine šuma na području Primorsko-goranske županije redovito ćemo vas izvješćivati na www stranicama JU “Priroda”.

Slika 1. Klana, šumski predio Dlito – stara bukva “kraljica šume” (foto: M. Randić)