apoloni

Akcija uklanjanja drvenastih vrsta na staništu ugroženog planinskog leptira apolona

Prospekt Fauna

Tijekom ljetnih mjeseci traje sezona leta leptira apolona (Parnassius apollo) – jednog od najljepših gorskih leptira u Hrvatskoj. To je ujedno vjerojatno najrjeđa i najugroženija vrsta planinskih danjih leptira u Primorsko-goranskoj županiji, čija izolirana preostala poznata populacija broji svega nekoliko desetaka jedinki.

Na području Primorsko-goranske županije leptiri apoloni se u razmjerno prostorno vrlo ograničenoj, izoliranoj i brojčano maloj populaciji zadržavaju, razmnožavaju i obitavaju na vrlo uskom lokalitetu na području planinskog ruba Gorskog kotara. Ovdje su apoloni vezani uz biljku žednjak (Sedum spp.), mesnatih sukulentnih listova, kojom se isključivo hrane njihove gusjenice. To je danas jedino poznato preostalo stanište apolona na području Primorsko-goranske županije, a ima naznaka da su ranije bili šire rasprostranjeni i brojniji.


Sl.1. Leptir apolon siše na cvatu zvjezdoglavke (Scabiosa), vidljivi su karakteristični crvenobijeli krugovi na krilima koji su vjerojatno inspirirali dizajn planinarskih markacija (foto: M. Randić).

Budući da je kao jedan od mogućih razloga opadanja brojnosti populacije apolona na staništu u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno zarastanje travnatog staništa povijušama, grmljem i drvećem, dana 10. svibnja 2011. godine, djelatnici Državnog zavoda za zaštitu prirode, “Hrvatskih šuma” – Uprave šuma Senj – Šumarije Crikvenica i Javne ustanove “Priroda” poduzeli su akciju uklanjanja drvenastih vrsta s travnatog staništa. Kao sljedeći korak bilo bi neophodno provesti odgovarajuća znanstvena istraživanja populacije leptira apolona i staništa, na temelju kojih bi se mogle definirati daljnje potrebne mjere i aktivnosti.


Sl. 2. Zajednička akcija čišćenja drvenaste vegetacije (foto: V. Posavec Vukelić, DZZP)