predavanje o krajobrazima

Radionica Mladih čuvara okoliša o krajobrazima u zaštićenim područjima

Prospekt Suradnja sa školama

Mladi čuvari okoliša – učenici sedmih i osmih razreda OŠ Kozala, Belvedere, Ivana Zajca, i Zamet, zajedno s njihovim mentoricama sudjelovali su na radionici o krajobrazima u zaštićenim područjima. Na početku radionice iznijeto je kratko izlaganje o zaštićenim dijelovima prirode u Primorsko-goranskoj, a na tri primjera objašnjena je svrha radionice o vrednovanju krajobraza. Tom prigodom podijeljeni su obrasci s anketom za vrednovanje krajobraza u zaštićenim/nezaštićenim područjima, koje su učenici i mentori proučili i ispunili. U ispunjenim anketnim listićima, kao krajobraz koji su učenici najviše posjećivali tijekom protekle godine iskazana je Park šuma Golubinjak (vjerojatno zbog nedavne školske ekskurzije), ali je dosta odgovora bilo i za Park prirode Učka te Nacionalni park Risnjak. Nekoliko je odgovora bilo i za otoke Krk i Cres (primjerice šuma Tramuntana i Beli), a izvan PGŽ bili su dosta učestali posjeti Nacionalnom parku Plitvička jezera. Iz ankete je vidljivo da Mladi čuvari okoliša dosta posjećuju zaštićena područja i da uglavnom pozitivno doživljavaju krajobraze u zaštićenim/nezaštićenim područjima. Ono što ih najviše smeta je, primjerice, nečistoća i smeće, buka, klimavi rukohvati na stazama, nedovoljno markirane i osigurane staze. Uz nekoliko iznimaka, većina ih je pozitivno vrednovala vlastiti doživljaj krajobraza. Kao najljepše što su doživjeli u krajobrazu su, primjerice, lijepe panorame, mir i tišina, ljepota šume i livada, prirodnost krajobraza, svjež zrak, špilje, stijene obrasle cvijećem i drugo.

Na radionici je sudjelovalo oko 20-tak učenika i dvije mentorice Mladih čuvara okoliša. Svima im se najsrdačnije zahvaljujemo na trudu i iskazanoj dobroj volji tijekom ove radionice. Kao osobito važne povratne informacije za Javnu ustanovu Priroda, dobivene iz ankete, pokazala su se negativna opažanja o krajobrazu, pa su već pokrenute aktivnosti na poboljšavanju sigurnosnog stanja na stazama (klimavi rukohvati i oznake) u Park šumi Golubinjak.


Sl. 1. Radionica MČO o krajobrazima u zaštićenim područjima (foto: Sunčica Strišković)