zimovanje ptica

Zimovanje ptica u uvali Sepen i na akumulaciji Ponikve

Prospekt Fauna

Nakon što su jake hladnoće početkom veljače 2012. uvjetovale da se čitava vodena površina Jezera kod Njivica zamrznula debljim slojem leda, vanjski suradnik Ornitološkog zavoda i Javne ustanove “Priroda” Andrej Radalj uočio je da neka druga (zamjenska) vodena staništa očito imaju vrlo važnu ulogu u zimovanju rijetkih i zanimljivih vrsta ptica na otoku Krku. Takva “zamjenska” staništa su, u provom redu, umjetna hidroakumulacija Ponikve, čija je vodena površina (zasad) u ovim hladnim danima veljače ostala dijelom nezaleđena. Na Ponikvama je uočio i snimio jata divljih lisastih guski (sl.1) i krunatih patki. Također, čini se da je i plitka morska uvala Sepen nedaleko Omišlja također vrlo važna u zimovanju ptica na otoku Krku, jer zbog slane morske vode ostaje nezaleđena, pogotovo kad se površine Jezera i drugih slatkovodnih površina otoka Krka smrznu. U uvali Sepen zadržavaju se u ovo doba godine također jata rijetkih i ugroženih vodenih ptica. Opažanja sustava “zamjenskih” staništa zimovalica bacaju novo svjetlo na preživljavanje populacija zimujućih ptica otoka Krka u nepovoljnim vremenskim uvjetima pa bi ih trebalo intenzivirati i uzeti u obzir prilikom planiranja eventualnih budućih zahvata u prostoru, kod procjene utjecaja zahvata na Nacionalnu ekološku mrežu, kao i kod izrade prostorno-planske dokumentacije.


Sl. 1. lisasta guska (Anser albifrons) na akumulaciji Ponikve (foto: Andrej Radalj)