drveće

Edukativna radionica i obilježavanje Dana bioraznolikosti u Crikvenici

Prospekt Suradnja sa školama

Pozdravnu riječ i dobrodošlicu kod dva stara zaštićena hrasta izrekli su predsjednik Društva Crikveničana, zamjenik gradonačelnika Grada Crikvenice, ravnateljica Javne ustanove Priroda i predsjednica Planinarskog društva “Strilež”. Nakon toga, nastavnici i učenici Osnovne škole “Vladimir Nazor” Crikvenica iznijeli su osnovne podatke i zanimljivosti o starim hrastovima i prostoru brda Kotor.

Zaštićeni hrastovi su obilježeni u suradnji s Gradom Crikvenicom, Muzejom grada Crikvenice, Društvom Crikveničana, Katedrom Čakavskog sabora “Kotor”, Planinarskim društvom “Strilež” i Javnom ustanovom “Priroda”. Na taj način nastoji se revitalizirati i oplemeniti prostor danas pomalo zaboravljenog i zapuštenog povijesnog brda Kotor. Hrastove su pred više godina pronašli članovi Društva Crikveničana i dendrološka istraživanja povjerili su dr. sc. Vici Ivančeviću, šumarskom stručnjaku iz Uprave šuma Senj, sada u mirovini. On je utvrdio da se radi o dva stara hrasta medunca čije su se šume nekoć u mnogo većoj mjeri protezale duž čitavog submediteranskog dijela Primorja, a danas su velikim dijelom uništene ili degradirane. Starost hrastova procijenio je na 400 i 350 godina. Na temelju tih podataka napravljene su prirodoslovne podloge koje su prethodile postupcima zakonske zaštite.


Sl. 1. Edukativna radionica s djecom OŠ “Vladimir Nazor” Crikvenica (foto: Marko Randić)

Budući da se radi se o najstarijim primjercima hrastova na Crikveničkom području, oni su danas zakonski zaštićeni, a upravo povodom obilježavanja 600-te godišnjice prvog spomena imena Crikvenice, Međunarodnog dana bioraznolikosti, Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Desetljeća bioraznolikosti obilježeni su poučnom pločom. Tako je dobivena zanimljiva točka u krajobrazu brda Kotor, koja može biti atraktivan i lako dostupan cilj posjetiteljima.

U posljednje vrijeme vrijedne podatke o starim hrastovima te o prirodnim zanimljivostima brda Kotor prikupljaju učenici Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Crikvenici. Javna ustanova “Priroda” posebno im zahvaljuje na entuzijazmu i velikom uloženom trudu. U znak zahvalnosti priredili smo posebno za njih malu prirodoslovnu edukativnu radionicu radnog naziva “Priče iz Zelenog svijeta” s podtemama “Zanimljivosti iz svijeta biljaka”, “Koliko vrsta ima na metru četvornom?” i “Stari hrastovi pričaju priče”. Radionica je održana u Guljanovom dolcu i na brdu Kotor nakon čina svečanog otvorenja poučne ploče.

Marko Randić


Sl. 2. Edukativna radionica u sjeni starih hrastova u Guljanovom dolcu (foto: Marko Randić)