prstenovanje oruda 2

Tradicionalna akcija prstenovanja morskih vranaca na Orudi

Prospekt Novosti

Dana 11. svibnja 2012., Javna ustanova “Priroda” provela je, već treću godinu za redom, akciju prstenovanja kolonije morskih vranaca (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii) na otoku Orudi u cresko-lošinjskom arhipelagu. Prstenovanje su proveli ovlašteni prstenovači, suradnici Zavoda za ornitologiju HAZU i suradnici Javne ustanove “Priroda”; Andrej Radalj i Boris Ende iz Rijeke. Ovom prigodom prstenovano je 20-tak mladih vranaca na gnijezdištima. Morski vranci uvršteni su u Crvenu listu ptica Hrvatske, trenutno kao niskorizična vrsta. Rekognoscirano je i snimljeno novo gnijezdište crvenokljunih čigri (Sterna hirundo) na susjednoj bezimenoj hridi koja leži između Orude i obližnjeg otočića Palacol. Djelatnici Javne ustanove “Priroda” imali su također zaduženje da na već uobičajeni
način popisuju i fotodokumentiraju floru i faunu te ostale prirodne osobitosti otoka Oruda koji je uvršten u važna područja Nacionalne ekološke mreže, prvenstveno radi sastojina divlje masline (Olea europaea ssp. oleaster) i gnijezdišta morskih ptica. Nalazom gnijezdišta čigri na susjednoj hridi područje dodatno dobiva na značenju kao osobito vrijedno područje ekološke mreže. Logističku potporu akciji prstenovanja i istraživanja otoka Orude i ove godine svesrdno je pružila Lučka uprava Mali Lošinj bez čije pomoći prstenovanje i istraživanje ne bi mogli provesti u djelo. Stoga se Javna ustanova “Priroda” ovom prigodom najsrdačnije zahvaljuje Lučkoj upravi Mali Lošinj.

Marko Randić


Sl. 1. Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii)


Sl. 2. Tipičan krajobraz s naslagama mrtvog lišća posidonije na jugozapadnoj obali otoka Oruda (foto. Marko Randić)


Sl. 3. Grm divlje masline (Olea europaea ssp. oleaster) (foto: Marko Randić)