let labuda

Labudovi prstenovani na Rječini gnijezde u Sečoveljskim solinama

Prospekt Fauna, Izvan PGŽ

U vijesti od 9. ožujka 2010. izvijestili smo o prstenovanju dva od četiri crvenokljuna labuda (Cygnus olor) koja su se tada zatekla na zimovanju na Rječini kod “Kontinentala”. Radilo se o jednoj ženki (nosi vratni prsten oznake 83PA) i jednom mužjaku (nosi vratni prsten oznake 85PA). Tada smo ukratko opisali prednosti i važnost novije (i za opažanje manje stresne) metode prstenovanja dugovratih ptica širokim vratnim plastičnim prstenima radi praćenja načina života,
kretanja (lutanja i migracije), ponašanja, duljine preživljavanja jedinki, proučavanja veličine teritorija i sličnih znanstveno zanimljivih podataka.

Napori prstenovanja urodili su i prvim zanimljivim rezultatima – najprije su podaci o prstenovanoj ženki došli iz Italije, s područja Isonzo: Staranzano: Gorizia, a potom su na području Fontinigge u Sečoveljskim solinama opažali “naš” par prstenovanih labudova s naznačenim oznakama na vratnim prstenima (www.kpss.si/novice/zanimiva-opazovanja/labodje-jezero-s-hrvaskimi-baletniki).
Ove godine potvrđeno je i gniježđenje (www.kpss.si/si/novice/naravovarstveni-monitoring/labod-grbec–nov-gezdilec-v-kpss) labudice s vratnom oznakom (83PA) na ušću rijeke Dragonje. Sečoveljske soline su zaštićeno područje u Sloveniji sa statusom krajinskog parka

Marko Randić


Jedan od neprstenovanih labudova na preletu – pista automotodroma na Grobničkom polju (foto: Andrej Radalj)