pregled krila šišmiša

Izvršeno preliminarno istraživanje šišmiša područja Jezero kod Njivica na Krku

Prospekt Fauna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je JU Priroda projekt “Očuvanje prirodnih bogatstava ornitološki vrijednog područja Jezera kod Njivica – otok Krk”. U sklopu projekta odrađena su različita istraživanja flore i faune navedenog područja. Jedno od posljednjih istraživanja kojeje u razdoblju od 11.-16.7.2012. provodio Državni zavod za zaštitu prirode bilo je istraživanje šišmiša. Metode istraživanja uključivale su noćni lov šišmiša mrežama, eholokaciju, te
dnevni pregled nastambi šišmiša (polušpilje, napuštene i ruševne zgrade, štagljevi…). Šišmiši ulovljeni mrežama obrađeni su (izvagani, izmjereni, fotografirani) te su sa njih uzeti uzorci parazita i izmeta. Poznato je da se šišmiši koriste eholokacijom prilikom snalaženja u prostoru, lovu… Svaka vrsta odašilje jedinstven eholokacijski signal, pa je snimanjem tog signala ultramikrofonom moguće odrediti vrstu šišmiša. Za vrijeme istraživanja na Krku snimljeno je 25 sati zvučnog materijala. Prema preliminarnim rezultatima istraživanja utvrđeno je 11 vrsta šišmiša Myotisdaubentonii, Myotiscapaccinii, Myotismyotis, Myotisemarginatus, Rhinolophushipposideros, Rhinolophusferrumequinum, Rhinolophuseuryale, Pipistreluspygmaeus, Pipistreluskuhlii, Miniopterusschreibersii, Nyctalussp. Rezultati istraživanja faune šišmiša samo su potvrdili da se radi o području iznimne bioraznolikosti.

Patrik Krstinić


Sl. 1. Letnica šišmiša (foto: Patrik Krstinić)


Sl. 2. Noćni lov šišmiša mrežama (foto: Patrik Krstinić)


Sl. 3. Snimanje eholokacije (foto: Daniela Hamidović)


Sl. 4. Kolonija šišmiša na dnevnom odmoru (foto: Daniela Hamidović)