Jama obruč

Pronađena do sada najdublja jama na Obruču

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Sl.1. Jedan od ulaza u jamu (foto: Lovel Kukuljan, SU Estavela)
PRONAĐENA DO SADA NAJDUBLJA JAMA NA OBRUČU

U ljeto 2012. godine Speleološka udruga “Estavela” iz Kastva dobila je informaciju o postojanju jame u blizini lokaliteta Željezna vrata na širem području planine Obruč. Kako na tom području nije
bilo poznatih speleoloških objekata, članovi udruge krenuli su u njeno istraživanje. Kroz više istraživačkih akcija pokazalo se da se radi o značajnoj i vrlo zanimljivoj jami čija je dubina 100m, što znači da je to najdublja do sada poznata jama na području Obruča. Karakteriziraju je jedan veći i dva manja ulaza koji se spajaju u vertikalu. Ona se spušta u dvoranu na dnu jame u kojoj se nalazi veća količina leda. Takve jame u kojima se tokom cijele godine zadržava snijeg i led nazivaju se sniježnice ili ledenice i česte su u planinskim dijelovima krških područja.

O zanimljivom nalazu obavijestili su i Javnu ustanovi “Priroda”. Svaka ovakva informacija pridonosi boljoj zaštiti cijelog područja pa se nadamo i budućoj suradnji. Planinska skupina Obruč intenzivno se istražuje zbog uočene velike vrijednosti i potrebe za zaštitom, te su tu već vršena razna floristička, faunistička i nekoliko speleoloških istraživanja. Obruč je predložen za zaštitu i do sada se pokazalo da pripada među biološki i krajobrazno najvrjednija područja u Primorsko – goranskoj županiji.

*Najljepše zahvaljujemo članovima Speleološke udruge “Estavela” na podacima, te Andriji Rubiniću i Lovelu Kukuljanu ustupljenim fotografijama.


Sl. 2 Ledene formacije na dnu jame (foto: Andrija Rubinić, SU Estavela)