margarita zvončići

Sadnja endemične liburnijske flore u parku Margarita

Prospekt Flora

Javna ustanova Priroda planira u zaštićenom Perivoju Margarita u Opatiji (perivoj zaštićen u kategoriji spomenika parkovne arhitekture) i, eventualno, kasnije, ukoliko se projekt pokaže uspješnim, u zaštićenom Perivoju Angiolina formirati manje nasade endemičnog liburnijskog i kvarnerskog bilja. To bi za početak projekta bili endemični liburnijski zvončići, kao i još neke dekorativne i zanimljive biljne svojte poput ilirske perunike. Ovaj projekt upisan je u Godišnjem programu zaštite, održavanja i očuvanja zaštićenih područja u 2012. i 2013. godini JUP i za njega su osigurana sredstva.


Sl. 1. Bujni cvatovi istarskog zvončića – sada na starim zidinama liburnijskih i kvarnerskih akropolskih gradića, trebali bi uskoro postati i ures u parku Margarita u Opatiji. (foto: Marko Randić)

Pokusni nasad endemičnog bilja trebao bi imati edukativnu ulogu, a bio bi osobito zanimljiv brojnim posjetiteljima Opatije. Perivoj Margarita izabran je kao pilot u projektu zbog toga jer je manje posjećen od Perivoja Angiolina i zasad nema toliko atraktivnih sadržaja za posjetitelje. Kao podloga, odnosno stanište za sadnju endemičnog bilja koristile bi se u prvom redu pukotine postojećih stijena u perivojima, a endemične vrste bile bi opremljene pločicama s osnovnim botaničkim podacima. Budući da se radi o strogo zaštićenim biljnim vrstama Javna ustanova Priroda ishodila je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode suglasnost za sakupljanje sjemena iz prirodnih populacija te uzgoju i sadnji sadnica u Parku.

Javna ustanova Priroda i Parkovi d.o.o. Opatija, na sastanku održanom 9. listopada 2012. na samoj lokaciji u Parku usuglasili su potrebne aktivnosti na pripremi zemljišta za sadnju, uzgoju i sađenju sadnica endemičnog bilja te kasnijem održavanju nasada endemičnog bilja na tri mikrolokaliteta u Parku Margarita. Radove pripreme zemljišta, uzgoj i sadnju sadnica obavili bi hortikulturni stručnjaci iz Obrta za uređenje okućnica Mandragora. U projekt je od početka uključen i Studio Plantula čiji stručnjaci se bave krajobraznim i hortikulturnim uređenjem, a njihova je zadaća bila da se mikrolokacije što bolje uklope u krajobraz parka. Ukoliko se uspiju usuglasiti i drugi potrebni subjekti, uređenje mikrolokaliteta za sadnju bi trebalo započeti već ovog mjeseca, a sama sadnja se očekuje na proljeće.

Marko Randić


Sl. 2. Prelijepi cvjetovi ilirske preunike trebali bi ubrzo ukrašavati stijene u parku Margarita (foto: Marko Randić)