jabuke

Medvjedi i jabuka "krumpirica" u Starom Lazu

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Selo Stari Laz između Mrkoplja i Ravne Gore poznato je kao izrazito mrazište. Na nekim mikrolokacijama temperatura se zimi spusti i do -30°C. Pa ipak, i u Starom Lazu uspijevaju neke sorte voćaka, osobito starinska sorta jabuka, koju, zbog hrapave smećkastozelene kore, u lokalnom govoru nazivaju “krumpirica”. Tu još urode i neke vrste šljiva, a ponekad dobro urodi i cibora (Prunus cerasifera), koja je osjetljiva na kasni mraz. Ostale voćke jedva da uspijevaju.


Sl. 1. Medvjed snimljen kod Starog Laza (foto: Dario Štefančić)

“Jabuke “krumpirice” počinju dozrijevati u listopadu, kada otpadaju sa stabla, a zrioba se nastavlja na tlu. Zbog fermentacije otpuštaju mirise privlačne medvjedima. U susjednoj okućnici naše starine u Starom Lazu raste lijepo stablo jabuke “krumpirice” staro najmanje 50 godina i visoko oko 10 metara. Jako je rodno i vrlo otporno pa ga se nikad ne “šprica” (sl. 1) . Ova sorta jabuka u svježem stanju nije baš osobito ukusna jer je kisela, (nekad su te jabuke ljudi stavljali u stog sijena da bolje dozore i omekšaju), ali su sasvim dobre za kompot ili šturdle. Ovog listopada, (2012. godine), fermentirajući plodovi pali na tlo sa susjedovog stabla privukli su medvjedicu s tri prošlogodišnja maldunca. Pratio sam njihovo pojavljivanje – dolazili su isključivo noću i to ne prije 22 sata, ali češće iza 24 sata. Vješto su izbjegavali dijelove sela gdje su psi. Susjedu su također došli “u posjet”, popeli se na šljivu i polomili nekoliko grana. Na stablo jabuke “krumpirice” nisu se penjali. Pojeli su otpale jabuke, ali, zanimljivo, nisu dirali zrele jagode penjačice koje su također bile dozorile”.

M. R.


Sl. 2. Jabuka “krumpirica” iz Starog Laza u plodu (foto: Dario
Štefančić)