logo medMPAnet

Uključivanje Javne ustanove "Priroda" u projekt Medmpanet

Prospekt Događanja

Potpisom ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića, dipl. oec., ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode dr.sc. Matije Frankovića i ravnateljice Javne ustanove “Priroda” mr.sc. Sonje Šišić službeno je potvrđeno sudjelovanje Javne ustanove “Priroda” u projektu Očuvanje priobalne i morske raznolikosti stvaranjem mreže zaštićenih priobalnih i morskih područja Sredozemlja – MedMPAnet. Projekt vrijedan 199.960 eura u potpunosti financira Centar regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja u Tunisu – RAC/SPA, a osmišljen je kako bi Javnoj ustanovi “Priroda” te državnim i stručnim tijelima, MZOIP i Državnom zavodu za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu DZZP), pružio podršku u jačanju kapaciteta za praćenje (monitoring) i prikupljanje podataka o zaštićenim
priobalnim i morskim područjima na državnoj i županijskoj razini. Nadalje, projekt bi trebao pomoći razvoju hrvatskog nacionalnog protokola za praćenje dvije vrste stanišnih tipova: naselja posidonije i cirkalitoralnih čvrstih dna i stijena (grebena). Razvojem protokola unaprijedila bi se u Republici Hrvatskoj provedba Protokola o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora i biološkoj raznolikosti (SPA/BD), ali bi se također ispunila i obveza praćenja i izvještavanja koja je za sve zemlje članice Europske unije zacrtana u Direktivi o staništima.


Sl. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u prostorijama Primorsko-goranske županije