talne okorine

Talne okorine

Prospekt Gea, Zanimljivosti


Sl. 1. Izgled tipične “talne okorine” na pjeskovitom tlu u uvali Paržine na otoku Iloviku (foto: M. Randić)

Talne okorine, poznatije u engleskom govornom području pod nazivom “biological soil crusts”, (ali kao pojam i pojava u Hrvatskoj zasad gotovo nepoznate!), neobično su osjetljive biološke tvorevine – svojevrsne pokorice na tlu sastavljene od mahovina, algi, lišajeva, mikroorganizama i gljiva koje se uglavnom razvijaju na tlima u sušnim područjima. Budući da je Primorsko-goranska županija razmjerno bogata oborinama, tipičnih oblika talnih okorina u našim uvjetima gotovo da i nema. Oni rijetki primjeri koje smo vidjeli zauzimaju vrlo malene površine i predstavljaju pravu biološku rijetkost i dragocjenost. Dosad smo najljepše primjere takvih talnih okorina pronašli na nekim od Kvarnerskih otoka, pa tako i na otoku Iloviku u cresko-lošinjskom arhipelagu. Na ovom malom otoku iznimne prirodne očuvanosti talne okorine nastaju na siromašnim, suhim pješčanim tlima kakvih primjerice nalazimo u zaleđu pješčane plaže Paržine. Iako će vjerojatno ovaj izniman mikrolokalitet u neposrednoj budućnosti biti snažno utjecan procesima izdizanja razine mora uzrokovanim klimatskim promjenama, (ukoliko prije ne bude uništen negativnim djelovanjem ljudi i njihovih zahvata na plaži), možemo očekivati da će se upravo zbog izraženijih suša u budućnosti broj lokaliteta s talnim okorinama povećati i da će se one formirati i na drugim mjestima na Kvarnerskim otocima, tj. da će se tipične talne okorine zbog klimatskih promjena ovdje vjerojatno učestalije pojavljivati i bujnije razvijati. Stoga je od neobične važnosti pokušati ono malo trenutno postojećih talnih okorina u našim krajevima sačuvati za budućnost, jer svaka takva tvorevina svijet je za sebe, sadrži posebne oblike (mikro)organizama i strukture, koje se razlikuju od talnih okorina u drugim krajevima svijeta. Nažalost talne okorine neobično su osjetljive na antropogene utjecaje, pa čak i učestalije gaženje površine tla može dovesti do njihovog uništenja.

Marko Randić


Sl. 2. Iako su “talne okorine” naizgled siromašne životom, u njima nalazimo obilje raznolikih oblika mikrooganizama, algi, mahovina, lišajeva i gljiva (foto: M. Randić)


Sl. 3. Talne okorine razvijaju se i na nekim dijelovima otoka Raba – poluotok Lopar (foto: M. Randić)