Kulturno-znanstveni skup XXI. dani dr. Matka Laginje u Klani

Prospekt Događanja


Sl. 1. Na XXI. Danima dr. Matka Laginje u Klani prikazani su rezultati praćenja velikih zvijeri pomoću foto-zamki: vuk iz čopora “Suho”

Predstavnici Javne ustanove Priroda, Marko Modrić i Marko Randić sudjelovali su na skupu XXI. Dani Matka Laginje koji se u ožujku tradicionalno održava u Općini Klana. Na skupu su predstavljene prirodne vrijednosti travnjaka uskolisne šašike i trave beskoljenke na području Plešivice, na Mlakama, u predjelu Makovci i na širem području planine Obruč. Ukazano je na potrebu zaštite ovih tipova travnjaka. Također, u sklopu teme “Novija istraživanja prirodnih vrijednosti na području Klane” predstavljena je metodologija i rezultati praćenja velikih zvijeri metodom automatskih foto-zamki s posebnim osvrtom na vučji čopor “Suho”. Ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka, dr. sc. Željka Modrić-Surina iznijela je informaciju o prvim rezultatima praćenja stanja na cretu Trstenik – (području uvrštenom u europsku ekološku mrežu NATURA 2000) u sklopu izlaganja “Aktivna zaštita i program praćenja stanja creta na Trsteniku”. U praćenju stanja na Trsteniku već nekoliko godina sudjeluje i Javna ustanova Priroda.

O skupu više možete pročitati na: www.klana.hr/Novosti/2014/danimatkalaginje2014.htm, a svi pisani prilozi s dosadašnjih skupova (na nekima je sudjelovala i
JU Priroda) objavljeni su na www stranicama Društva za povjesnicu Klana: http://www.povjesnicaklana.com; http://www.povjesnicaklana.com/izdavastvo.htm.