Rijeka iz zraka

Dan Rječine/Dan akcije za rijeke

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Kamenje oblikovano radom tekućica i njegov položaj u prostoru često nam može ispričati mnogu zanimljivu priču o nekadašnjem životu rijeka, potoka i bujica.

Istražujući biljni svijet u kanjonu Rječine kod Strmice na Trsatu pronašli smo, po našem mišljenju, vrlo zanimljivu pojavu valutica na strmim padinama – čak oko stotinjak metara iznad današnje razine na kojoj Rječina teče u kanjonu ispod Trsata. Valutice su na ovo mjesto mogle biti donesene i nataložene u vrijeme kad je ova primorska tekućica vjerojatno tekla na višim nadmorskim visinama.

Valutice su različitih veličina i, što je još zanimljivije, pokazuju neobično veliku raznolikost u sastavu stijena od kojih su građene (sl. 1). Ima ih, primjerice, karbonatnih (u nekima, koje se sastoje od vapnenaca, vidljivi su fosili foraminifera), ali i pješčenjačkih kao i konglomeratnih. Njihova očuvana mala “gnijezda” na strmoj padini otkrili smo na rubu kanjona nedaleko Dolca na Strmici (uz pješački put – tzv. “Evanđelje” kojim su Grobničani tradicionalno pješačili na Trsat). Nadmorska visina je oko 150 metara (sl. 2), ali drugo očuvano “gnijezdo” je nekoliko desetaka metara niže, također na strmoj padini kanjona i tamo su valutice mnogo krupnije.


Slika 1. Različiti tipovi valutica s nalazišta na rubu kanjona Rječine kod Strmice. (foto: M. Randić)

Ukoliko je točna naša pretpostavka da je valutice nanijela davna Rječina u ranijim geološkim razdobljima te bi nam valutice, a osobito one građene od konglomerata s uklopljenim sitnijim kremenim oblucima, mogle ponešto “ispričati” o ranijim geološkim zbivanjima i ukazati na nekadašnje izražene padinske procese, erozijske procese, procese pretaloživanja stijenskog materijala i eventualno na tektonske pokrete u paleo-slivu nekadašnje Rječine. Takvih vrsta stijena (na primjer konglomerata s kremenim oblucima zacementiranim karbonatnim vezivom!) više ne nalazimo na području današnjeg sliva Rječine (ili barem nama nisu poznate).

Pozivamo stoga geologe da ispitaju ove “džepove” valutica u kanjonu Rječine i daju svoje mišljenje o ovoj, po našoj ocjeni, zanimljivoj pojavi.

Marko Randić


Slika 2. Kanjon Rječine krije još mnoge prirodne zanimljivosti: označeno je jedno od mjesta pojave valutica na rubu kanjona. (foto: Želimir Gržančić)