snijeg bujice

Bujice i topljenje snijega

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Grobničke planine – Na pojedinim satelitskim snimkama lijepo su vidljive trake neotopljenog snijega koje se zadržavaju u pojedinim bujičnim jarugama i na mjestima zapuha. Takav “snježni” raspored ima važnost u održavanju posebnih ekoloških prilika u planini…

pauk bribir

Pauci skakači ili skočci

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Da se i ovih sunčanih zimskih dana može naići na znaimljive predstavnike iz svijeta člankonožaca uvjerili smo se u okolici Rijeke, na Učki i pod Malim Platkom. Ispod kamenja na tamošnjim travnjacima često smo nailazili na razne paučnjake. Među paucima najčešće su bile ženke pauka vatrenog skočca …