logo medMPAnet

Uspješno okončan MedMPAnet projekt

Prospekt Događanja

Dana 27. listopada 2014. godine u prostoru broda Arca Fiumana u Rijeci održana je završna prezentacija i konferencija za novinare o provedbi projekta MedMPAnet, s ciljem informiranja javnosti o rezultatima istraživanja, njihovom značaju u očuvanju biološke raznolikosti te doprinosu u stvaranju temelja za održivo upravljanje morskim zaštićenim područjima na Jadranu.

Provedba Projekta započela je još u ožujku 2013. godine te su do kraja listopada 2014. godine, odnosno do kraja Projekta uspješno realizirane sve planirane projektne aktivnosti i ostvareni sljedeći rezultati:

  • provedeno je ukupno 8 znanstvenih istraživanja, a koja su uključivala i provedbu ukupno 10 bioloških terenskih istraživanja,
  • izrađena je KARTA MORSKIH STANIŠTA I VRSTA ZA OTOKE PRVIĆ, GRGUR, GOLI, TE OTOKE SUSAK, UNIJE I SRAKANE,
  • Izrađena su dva Nacionalna monitoring protokola za praćenje stanja (monitoring) dva prioritetna tipa staništa Natura 2000, i to: NACIONALNI MONITORING PROTOKOL ZA PRAĆENJE STANJA LIVADA POSIDONIJE i NACIONALNI MONITORING PROROKOL ZA PRAĆENJE STANJA KORALIGENSKIH ZAJEDNICA.
  • Izrađena je ribolovna studija PROCJENA I PRAĆENJE STANJA PRIOBALNIH RIBOLOVNIH RESURSA TE SOCIO-EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE LOKALNOG RIBARSTVA NA ODABRANIM PODRUČJIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.
  • Izrađena je i studija PROCJENE UČINKOVITOSTI ZAŠTITE AKVATORIJA POSEBNOG REZERVATA “PRVIĆ I GRGUROV KANAL” ZA OPORAVAK I OČUVANJE PRIOBALNIH RIBOLOVNIH RESURSA
  • U cilju jačanja kapaciteta institucija projektnih partnera provedena je EDUKACIJA DJELATNIKA U KORIŠTENJU GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (GIS-a). Također, kroz projekt su kupljene dvije ArcGIS licence i gumenjak, sa svrhom jačanja kapaciteta za upravljanje i nadzor Javne ustanove “Priroda”.


Slika 1. Završna prezentacija MedMPAnet projekta – predstavnici projektnih partnera, Matija Franković (DZZP), Sonja Šišić (JU Priroda) i predstavnici Primorsko-goranske županije, Župan Zlatko Komadina i Koraljka Vahtar-Jurković (foto: Ivana Rogić)

Provedba ovog projekta od izrazite je važnosti za Vladu RH radi provedbe Protokola o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora i biološkoj raznolikosti (SPA/BD), a koji je Hrvatska kao potpisnica Barcelonske konvencije dužna provoditi, te ispunjenja obveza praćenja i izvještavanja koje za sve zemlje članice Europske unije proizlaze iz Direktive o staništima. Ostvareni rezultati i prikupljena znanja nesumnjivo će biti važni u budućim istraživanjima, posebice za očuvanje zaštićenih morskih područja i bioraznolikosti, te za razvoj održivog ribarstva.

Više informacija o Regionalnom projektu, Pilot Projektu Hrvatska, ciljevima, sadržaju i ostvarenim rezultatima, možete pročitati na:

Regionalni
projekt

Pilot
Projekt Hrvatska