logo medMPAnet

Kartirana podmorska staništa oko Unija, Suska, Malih i Velih Srakana

Prospekt Dubine

U sklopu “Regionalnog projekta razvitka mreže zaštićenih morskih i priobalnih područja Sredozemlja jačanjem stvaranja i upravljanja zaštićenim morskim i priobalnim područjima (MedMPAnet)” Javna ustanova “Priroda” i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj “Sunce” započeli su kartiranje podmorskih staništa na otocima Unije, Susak, Male i Vele Srakane …