logo medMPAnet

Kartirana podmorska staništa oko Unija, Suska, Malih i Velih Srakana

Prospekt Dubine

U sklopu “Regionalnog projekta razvitka mreže zaštićenih morskih i priobalnih područja Sredozemlja jačanjem stvaranja i upravljanja zaštićenim morskim i priobalnim područjima (MedMPAnet)” Javna ustanova “Priroda” i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj “Sunce” započeli su kartiranje podmorskih staništa na otocima Unije, Susak, Male i Vele Srakane …

logo medMPAnet

Uključivanje Javne ustanove "Priroda" u projekt Medmpanet

Prospekt Događanja

Javna ustanova “Priroda” zvanično je potpisala Memorandum o razumijevanju sa projektnim partnerima, Centrom regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja u Tunisu – RAC/SPA, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnim zavodom za zaštitu prirode projekt Očuvanje priobalne i morske raznolikosti stvaranjem mreže zaštićenih priobalnih i morskih područja Sredozemlja – MedMPAnet …