radionica na otvorenom

Održana edukativna radionica „Lokve – vrijedni vodeni biotopi“

Prospekt Novosti

Učenici 6. i 7. razreda Područne škole Vrh u petak 23. listopada sudjelovali u edukativnoj terenskoj radionici „Lokve – vrijedni vodeni biotopi“ koju je u sklopu projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost“ (LOKNA), financiranog iz Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007 -2013,  organizirala i provela Javna ustanova „Priroda“ u suradnji s Gradom Krkom. Tijekom radionice učenici su imali priliku naučiti koje sve biljne i životinjske vrste ovise o ovim malim vodenim staništima nastalim prirodnim putem ili kao djelo i ljudskih ruku. Na krškom reljefu gdje je voda predstavljala pravo bogatstvo, naši stari su na mjestima gdje se zadržavala kišnica napornim radom stvorili lokve koje su im koristile za navodnjavanje usjeva, napajanje stoke, gašenje požara, a ponekad i za piće. Radionica je kod malih istraživača pobudila veliko zanimanje za biljni i životinjski svijet u lokvama što je dobar zalog za budućnost i očuvanje ovih vrijednih staništa.

Nakon 4 sata marljivog rada, zajedničko druženje nastavljeno je u mjesnoj autohtonoj konobi uz domaću hranu i ambijent „iz davnina“, gdje su djeca razmjenjivala dojmove sa radionice i sa zanimanjem raspravljali o novim saznanjima.

Sl.2. Tijekom radionice učenici su se koristili multiparametarskom sondom – sofisticiranim uređajem pribavljenim u okviru projekta LOKNA

Sl.3. Za potrebe radionice izrađena je radna bilježnica

Sl.4. Jedan od zadataka bio je promotriti pod povećalom građu sitnih organizama koji žive u lokvi te napraviti skicu u radnoj bilježnici

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Sunčica Strišković
suncica.striskovic@ju-priroda.hr
00385/51-352-412

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr