Karta područja kretanja risa u pgž

Ris „Goran ZiP“ na području strogog rezervata Bijele i Samarske stijene

Prospekt Novosti

Nakon devet mjeseci telemetrijskog praćenja dobili smo već kvalitetan uvid u teritorij kojim se kreće, a isti se proteže na cca. 170 km² i to planinskog područja Velike Kapele od bitorajskih šuma preko Viševice sve do Matić poljane, od Ličkog polja na zapadu do mjesta Breze na istoku, odnosno prema jugu teritorij risa omeđen je grebenom na potezu Kobiljak – Zagradski vrh.

Daljnjom analizom kretanja biti će utvrđene njegove preferencije sezonskog korištenja teritorija i to poglavito u periodu zima-ljeto, obzirom na različitu visinu snježnog pokrivača kao i migracije dijela divljači iz viših u niže predjele i obrnuto.

Zanimljivo je da je ris „Goran Zip“ u dva navrata zabilježen i unutar granica južnog dijela Strogog rezervata Bijele i Samarske stijene i to prvi put 14. kolovoza, da bi njegov ponovni ulazak na područje rezervata evidentirali 10. listopada 2015. godine.

Također temeljem dobivenih podataka vrlo je razvidno njegovo izbjegavanje ne šumskih staništima, pa smo tako samo jednom zabilježili njegovu pojavnost, doduše u noćnim satima, na „otvorenom“ području Ličkog polja.

Očekujemo do kraja 2015., odnosno vjerojatnije u zimskim mjesecima 2016. godine, hvatanje i obilježavanje još jednog risa GPS ogrlicom, čiju je nabavku ove godine financirala Javna ustanova „Priroda“.


Karta 1. Teritorij kretanja risa „Gorana Zipa“ od veljače do listopada 2015. g.