skica plectanie

Zanimjiva, rijetka i zaštićena gljiva na otoku Krku

Prospekt Zanimljivosti

Crnočaška Plectania rhytidia pronađena u uvali Čavlena?

Smatramo da se radi o vrsti crnočaške (Plectania rhytidia /Berk./ Nannf.  et Korf) koja je rijetka vrsta pločašice (Ascomycota, Pezizales, porodica Sarcosomataceae) poznata s malo nalazišta u Hrvatskoj – u vrijeme kada je objavljena Crvena knjiga gljiva Hrvatske bilo je poznato  jedno nalazište na otoku Rabu i drugo kod Dubrovnika (Crvena knjiga gljiva Hrvatske, str. 168, gdje je ta gljiva ubilježena pod nazivom južnjačka crnočaška – Plectania platensis (Sperg.) Rifai). Ekološka zanimljivost ove vrste je što je dosad u svijetu pronađena uglavnom u šumama eukaliptusa, nadalje, u šumama hrasta crnike/hrasta plutnjaka te u makiji velikog vrijesa, ali između primjeraka s tih ekološki kontrastnih nalazišta nisu pronađene genetičke razlike (Carbone et al. 2013). Dodatna zanimljivost našeg nalaza je u činjenici što se, ukoliko se radi o genetički istom obliku gljive i ako je naša determinacija ispravna, pomiču spoznaje o njenom ekološkom rasponu – mi smo naime plodišta pronašli u listopadnoj submediteranskoj šumi bjelog graba i hrasta medunca na zaravnjenom, zasjenjenom i dubokom crvenkasto-smeđem tlu. Čak se i sastav šume u kojem je gljiva pronađena na otoku Krku flornim sastavom i ekologijom ponešto razlikuje od uobičajene šume bijelog graba i hrasta medunca (As. Querco-Carpinetum orientalis Horvatić 1939). U šumi na nalazištu u uvali Čavlena uspijeva nekolicina mezofilnih šumskih elemenata, pa bi tu šumsku zajednicu „za potrebu“ mogli označiti kao subasocijaciju s običnim grabom (Querco-Carpinetum orientalis subas. carpinetosum betuli Horvatić 1957). Po našem mišljenju, moglo bi biti da se radi i o dosad neopisanom obliku bjelogarbove šume na dubokim tlima (As. Oenantho pimpinellifoliae-Carpinetum orientalis prov.) koja je, čini se, karakteristična za dijelove ovog šumama bogatog i očuvanog predjela otoka Krka.


Slika 1. Istražujući prirodne osobitosti u šumovitoj uvali Čavlena na otoku Krku pronašli smo jednu iznimno rijetku, strogo zaštićenu i po našem mišljenju vrlo zanimljivu vrstu gljive pločašice. Vjerojatno se radi o crnočaški – Plectania rhytidia (skica: M. Randić)

Literatura:

Carbone, M., Angello, C. et Alvardo, P. (2013): Phylogenetic studies in the family Sarcosomataceae (Ascomycota, Pezizales). Ascomycete.org, 5 (1): 1-12.

Web stranice JUP sa srodnom temom pronađite ovdje.

Marko Randić i Ivana Rogić