kalnička

Kalnička šašika na stijenama vidikovaca

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Biljni svijet uz vidikovce u slivu rijeke Kupe (na području Primorsko-goranske županije) pokazuje tipične kanjonske značajke. Na stijenama i strmim padinama kanjona miješaju se gorske i submediteranske vrste, a u pukotinama stijene ukorijenile su se osebujne  zajednice biljaka stijenjača ili hazmofita. Osobito je na stijenama zanimljiva endemična zajednica trave kalničke šašike (Sesleria kalnikensis). Kalnička šašika naziv je dobila prema Kalničkoj gori, a areal joj obuhvaća i neke planine Hrvatskog zagorja, Žumberačko i Samoborsko gorje, dijelove Slovenije i Gorskog kotara odakle se širi do Plitvičkih jezera. Ova dekorativna endemična trava posebnost je gotovo svih stjenovitih vidikovaca u slivu rijeke Kupe i zabilježili smo je, primjerice, na Orlovim stijenama, Kavranici, Medvejoj steni, Obrhu, Kavranovoj steni, na vidikovcu Perić iznad Skrada, na Vidikovcu na padini planine Drgomalj, Beloj steni na pdinama Kupjačkog vrha, na vidikovcima oko izvora Kupe kod Razloga i brojnim drugim.

M. R.


Slika 1. Sastojina kalničke šašike na Kavranovoj steni (foto: M. Randić).


Slika 2. Stijene na kojima raste kalnička šašika često izviruju iz bukovih ili crnograbovih šuma (foto: M. Randić).


Slika 3. Na vidikovcu Perić iznad Skrada lijepa je sastojina kalničke šašike u kojoj se cvjetna šarolikost zadržala donekle i tijekom kasnog ljeta – lijepi luk (Allium pulchellum) u cvatu (foto: M. Randić).