stabla kraljice

Jela na Križ potoku

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

JELA „KRALJICA ŠUME“

Šume uz Križ potok odlikuju se (još i sada – u nekim predjelima) bujnim jelovim sastojinama. Pojedine od starih jela uz korito bočnih krakova potoka izvalile su se iz korijena same od sebe, neka su stara stabla bila i posječena, a bukova stabla znatno su stradala i prorijeđena su zbog ledoloma 2014. godine.

Nakon svih tih događaja stara jela (sl. 1) uz sjeverozapadni bočni krak Križ potoka odoljela je i nadvila se nad preostale bukve i jele. Sječe je pošteđena vjerojatno i zbog „greške“ u deblu koja je vidljiva u napuknuću koje se proteže uz deblo malo iznad žilišta i iz kojeg stalno suzi sok. U donjem dijelu debla stare jele izraslo je i bočno deblo što stablu daje dodatnu zanimljivost (sl. 2).

Ovo staro stablo – jela „kraljica šume“ uz Križ potok mogla bi biti primjer kako bi svaki šumski predio, svaki šumski odjel i gospodarska jedinica mogla i trebala imati jedno takvo „znamenito“ stablo – neku svoju „kraljicu“ – jelu, smreku, divlju trešnju, ili „kralja“ – hrast, jasen, grab ili drugu vrstu stabla. U tom bi slučaju naše šume bile zanimljivije, ljepše i raznolikije, a takva bi stabla pružala podršku bogatoj bioraznolikosti šume.

M. R.


Slika 1. Stara jela na bočnom kraku Križ potoka okružena prorijeđenim bukvama koje su stradale u ledolomu 2014. godine. (foto: M. Randić)


Slika 2. Stara jela pri dnu glavnog debla ima još i jedno bočno deblo (foto: M. Randić)