ris u pokretu na snijegu

Ris Goran ZIP snimljen putem foto zamke

Prospekt Fauna

Pregledom materijala snimljenog putem naše foto zamke, između tristotinjak fotografija našla se i jedna relativno dobra, dnevna fotografija, koja je zablježila prolaz risa. Ris nam se činio nekako poznat, pa smo posumljali da bi, uzimajući u obzir lokaciju snimanja, to mogao biti Goran Zip, mužjak koji je nosio satelitsku ogrlicu do siječnja 2016.godine, kada mu je ista automatski otpala.

Usporedbom fotogafije s onima u bazi koje imamo od predmetne jedinke, potvrdila se naša pretpostavka, foto zamka je zaista snimila risa Gorana Zipa! Upotreba foto zamki, pokazuje se kao učinkovita i neinvazivna metoda za identifikaciju i praćenje risova, obziorm da svaki ris ima unikatan raspored pjega i točki na svom krznu.

Marko Modrić


Slika 1. Ris Goran Zip fotografiran prilikom njegova puštanja u veljači 2015. godine nakon što je opremljen s GPS/GSM ogrlicom (foto: Vedran Slijepčević)


Slika 2. Ris Goran Zip „uhvaćen“ foto zamkom dana 23. listopada 2016. godine. Obzirom da se kretanje risa učestalo događa noću, odnosno tijekom sumraka i zore, a manje danju, učešće dnevnih fotografija risa kod foto zamki znatno je manje u odnosu na noćne. (Foto: Fotozamka Javne ustanove „Priroda“)