mohorov

Cerova – Veli vrh – Vršak – Zaglav

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti


Slika 1. Razvaline Mohorv (foto: Marko Randić)

Veli vrh – uvala Blatna: šumski krajobraz isprepleten poviješću

Šumsko područje na sjeverozapadnom dijelu otoka Krka od autokampa u Njivicama do  rta Zaglav krije ostatke krčke prošlosti i bujnu prirodu. Posebnu vrijednost daje mu obala koja je uglavnom razjedena i hridinasta, ali je ujedno bujno obrasla šumama. Zanimljivo je da se gusta šuma na obali nadvila neposredno iznad mora, pa možemo naići na mjesta gdje grane stabala zasjenjuju morsku površinu. Za razumijevanje prošlosti ovog krajobraza važna je pretpovijesna gradina na Velom vrhu s očuvanim obrambenim suhozidom. Ona je prevladavala nad i nadzirala nekadašnje pristanište u uvali Blatna (sl. 2), kao i izvor pitke vode na području Belog kamika. Druga važna povijesna lokacija jesu razvaline Mohorov (sl. 1). Danas je prostror premrežen pješačkim šetnicama (sl. 3) pa je ugodno u svako doba godine njime prošetati i upoznati se s ovdašnjim kulturno-povijesnim i prirodnim zanimljivostima.

M. R.


Slika 2. Uvala Blatna (foto. M. Randić)


Slika 3. Šumsko-pastirski krajobraz u predjelu između vrha Cerova (naziv je prema ovdašnjoj karakterističnoj vrsta hrasta – ceru!) i Velog vrha (foto: M. Randić)