ilirska

O endemičnom bilju u PGŽ

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Ilirska perunika (Iris illyrica Tomm.)

S OŠ Gornja Vežica započeli smo projekt uzgoja endemičnog bilja, za što smo pribavili potrebne dozvole (jer se radi o strogo zaštićenim vrstama), a jedan od prvih naših pokušaja je uzgoj endemične ilirske perunike. Uzgoj ne bi trebao biti pretjerano zahtjevan, a uzgojene primjerke nastojat ćemo presaditi u opatijske perivoje:

Ukratko o endemičnoj ilirskoj perunici

Jedna je od najprivlačnijih i najdekorativnijih endemičnih biljaka na kamenitim staništima kvarnerskih otoka i priobalja. Postoje zabilježena nalazišta u unutrašnjosti, na stijenama u dolini i slivu rijeke Kupe u Gorskom kotaru. Njezin krupan ljubičast cvijet ukrašen žutom „bradom“ bio je posvećen staroslavenskom bogu gromova Perunu, a u prirodi ima ulogu primamljivanja kukaca oprašivača. Kvarnersko je liburnijski endem čiji se areal proteže obalnim područjem sjeverne Italije, Slovenije i Hrvatske. Na području Primorsko-goranske županije ilirsku peruniku zabilježili smo na travnjacima i kamenitim mjestima planine Učke, Obruča, na travnatim padinama ispod Malog Platka, na Kamenjaku, oko Gornjeg Jelenja i drugdje. Najniža staništa u priobalju su u dolini Rječine i u Vinodolu. Također, na odgovarajućim staništima raste i na kvarnerskim otocima. Zanimljiva je činjenica da je prvi put pronađena i za znanost opisana upravo na kvarnerskom otoku Sv. Marko („locus classcus“), gdje je prvi puta za znanost opisana još jedna endemična svojta – Smithijina vesika (Cerinthe glabra Mill. subsp. smithiae /A. Ker./ Domac). Ilirska perunika najčešće se udružuje s drugim endemičnim svojtama u sredozemno-brdskim (mediteransko-montanim) i polusredozemnim (submediteranskim) zajednicama. Primjerice, česta je u zajednici kamenitih travnjaka niskog šaša i žute krške zečine i u buri izloženoj zajednici trave uskolisne šašike, a prvotna su joj staništa u zajednicama pukotina stijena. Strogo je zaštićena vrsta, iako je, zbog ljepote cvjetova, na mnogim lakše pristupačnim nalazištima izložena nedozvoljenom branju i iskorjenjivanju od strane neupućenih planinara i izletnika.

Marko Randić


Slika 1. Ilirska perunika na submediteranskom travnjaku u zaleđu Krasice cvate tijekom mjeseca svibnja (foto. M. Randić)


Slika 2. Ilirska perunika odlikuje se krupnim tamnoljubičastim cvjetovima, a u cvijetu, vjerojatno kao putokaz kukcima oprašivačima, važna osobina je pruga od kontrastno objenih žutih dlačica (perunikina “brada”) (foto: M. Randić)