puštanje supova

Pet supova iz Oporavilišta u Belom pušteno u prirodu

Prospekt Supovi

Nakon nekoliko mjeseci oporavka prošlog petka (2. 12. 2016.) u prirodu je uspješno pušteno pet mladih bjeloglavih supova:

Primorsko-goranska županija, u suradnji s Gradom Cresom, u srpnju ponovno uspostavila oporavilište za bjeloglave supove u Belom na Cresu, na istoj lokaciji na kojoj je prethodno djelovao Eko-centar „Caput-insulae“. Za nositelja i koordinatora svih aktivnosti Centra zadužena je Javna ustanova „Priroda“. Do rujna je u oporavilište pristiglo 5 supova (Vili, Beli, Nika, Renato i Bugar) koji su bili  smješteni u letnicu (žičanu nastambu) na oporavak.

Naime, kvarnerska populacija bjeloglavih supova jedinstvena je u svijetu jer supovi svoja gnijezda svijaju na liticama neposredno iznad mora, pa se često zna desiti da mladi supovi pri svojim prvim letovima padnu u more, te se pojedine jedinke nažalost i utope.

Srećom, supovi koji su ove godine spašeni podno litica uspjeli su se izvući na obalne stijene gdje su pronađeni. Nakon uspješnog oporavka i zadovoljavanja svih preduvjeta, napokon je stiglo vrijeme za njihov povratak na slobodu. Prije puštanja supovi su pregledani od strane veterinara i ornitologa, te je utvrđeno da su u zadovoljavajućoj fizičkoj kondiciji. U timu stručnjaka sudjelovali su djelatnici zagrebačkog Zoološkog vrta, Veterinarskog fakulteta Zagreb, Udruge BIOM i predstavnici Javne ustanove Priroda.

Supovi su pušteni na budućem hranilištu, gdje je prethodno ostavljena lešina ovce kako bi supovi tijekom početnog perioda prilagodbe na život u prirodi imali dostupnu hranu. Na istom mjestu će se uskoro redovito odlagati  hrana (lešine) kako bi se osigurao zdravstveno siguran izvor hrane, te neometano hranjenje supova s ciljem da se poveća stopa njihovog preživljavanja, posebno u prvoj godini njihova života. Našim supovima odmah su se nakon polijetanja pridružile i ostale jedinke pa se nadamo da će im prilagodba na život u divljini biti što bezbolnija. Želimo im dug život i dobar vjetar!

PATRIK KRSTINIĆ


Slika 1. Trenutak puštanja supova (foto: Udruga Biom)


Slika 2. Prethodni pregled i utvrđivanje fizičke kondicije potrebne za puštanje u prirodu (foto: Udruga Biom)


Slika 3. Prstenovanje supova (foto: Udruga Biom)


Slika 4. Jezik supa prilagođen je izvlačenju komada iznutrica i mesa duboko uz utrobe lešine (foto: Udruga Biom)

Slika 5. Supovi su pušteni  u koordiniranoj akciji kako bi se reducirao njihov stres (foto: Udruga Biom)


Slika 6. Svi supovi pušteni su istovremeno obzirom da su tijekom boravka u oporavilištu izgradili međusobne veze (foto: Udruga Biom)

Slika 7. Prvi slobodni let nakon više mjeseci oporavka (foto: Udruga Biom)