Visibaba

Obavljena druga akcija čišćenja na staništu močvarnog zmijinca

Prospekt Novosti


Sl. 1. Listovi i cvat močvarnog zmijinca (Calla palustris) u Sungerskom
lugu (foto: M. Randić)

OBAVLJENA DRUGA AKCIJA ČIŠĆENJA NA STANIŠTU MOČVARNOG ZMIJINCA

Močvarni zmijinac (Calla palustris) je višegodišnja biljka,
u Hrvatskoj danas poznata samo na jednom, površinom vrlo malom lokalitetu,
u šumskoj depresiji u Sungerskom lugu na području općine Mrkopalj u Gorskom
kotaru (sl. 1). Nekada je zmijinac bio šire rasprostranjen u Hrvatskoj
i biljka je rasla na mnogo većem broju lokaliteta.

Kao borealna (sjevernjačka) vrsta močvarni zmijinac zahtijeva
specifična staništa i određene (mikro)klimatske uvjete koji danas u Hrvatskoj,
vjerojatno zbog promjena nastalih klimatskim kolebanjima i povećanom sušom
koja vlada čak i u gorskim krajevima tijekom ljetinh mjeseci, više ne
odgovaraju ekološkim zahtjevima ove osjetljive vrste. Jedan od važnijih
razloga nestanka močvarnog zmijinca s niza nekadašnjih lokaliteta u Hrvatskoj
je i urbanizacija tih područja, kao i izgradnja elektroenergetskih i infrastrukturnih
građevina te infrastrukturne mreže. Važno je istaknuti da je danas, zbog
upravo navedenih razloga, reintrodukcija močvarnog zmijinca na nekadašnja
ili nova (zamjenska) staništa malo vjerojatna ili gotovo nemoguća zbog
neodgovarajućih ekoloških prilika i/ili nedostatka prikladnih lokaliteta
– potencijalnih mogućih zamjenskih staništa. Zbog toga je provođenje mjera
zaštite na jedinom poznatom loklaitetu ove biljke u Sungerskom lugu tim
značajnije.

Osim što je stanište močvarnog zmijinca zbog svojih značajki
i vrijednosti značajno za Primorsko-goransku županiju važno je napomenuti
da je uvršteno i u Nacionalnu ekološku mrežu Republike Hrvatske, te će
kao stanište izuzetno rijeke i značajne biljke biti uvršteno i u prijedlog
koji priprema Republika Hrvatska za Europsku ekološku mrežu Europske unije
poznatiju pod imenom NATURA 2000.

Tijekom 2009. godine nastavljena su biološka istraživanja
creta s močvarnim zmijincem i prikupljen je niz novih bioloških podataka
o cretu i okolnoj šumi. Sastavljen je preliminarni popis biljnih i gljivljih
vrsta na cretu i u neposrednoj okolici.

Dana 03. prosinca 2009. obavljena je akcija čišćenja
creta u kojoj je sudjelovalo pet predstavnika Državnog zavoda za zaštitu
prirode, jedan predstavnik Šumarskog fakulteta u Zagrebu i tri predstavnika
Javne ustanova “Priroda”. Ovo je druga po redu akcija čišćenja
creta u kojoj sudjeluje Javna ustanova “Priroda” (prva je odrađena
u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu priode tijekom jeseni 2008. godine,
na petu obljetnicu postojanja Državnog zavoda). Osnovni cilj ovogodišnje
akcije je bio ukloniti višak trupaca nagomilanih na rubu creta, kao i
grana koje su prijetile da padnu ili budu otplavljene na stanište močvarnog
zmijinca zbog visokih voda na cretu. Okolna osušena debla drveća, uglavnom
crnogorice, također su posječena motornom pilom i usitnjena te uklonjena
izvan utjecajnog područja creta.


Sl. 2. Sudionici akcije čišćenja creta u Sungerskom lugu 03. 12. 2009.
(foto: M. Randić)