sivkasta vrba

Sivkasta vrba u Triglavskom narodnom parku

Prospekt Izvan PGŽ, Zanimljivosti

SIVKASTA VRBA

U rano proljeće, prije nego prolista drveće, na obalama brzih i hladnih gorskih tekućica, procvatu grmovi i stabla sivkaste vrbe (Salix eleagnos). Na ovu vrstu vrbe možemo naići uz mnoge alpske potoke, pa ne manjka ni uz obale opjevane rijeke Soče i rječice Radovne (sl. 1. i 2.) u Tiglavskom narodnom parku. Ondje smo je snimili na jednoj od ranijih studijskih ekskurzija.

Kao i kod drugih vrba i kod sivkaste vrbe razlikuju se muška od ženskih stabala, a mace na muškim stablima izdvajaju se između ostale okolne obalne vegetacije žućkastom bojom.

Na području Primorsko-goranske ova vrsta vrbe raste na obalama i sprudovima gorskih rijeka. Može se naći i u jarugama bujičnih tokova, pa i na morenskim ledenjačkim taložinama, osobito na planinama koje pripadaju slivu Rječine.

U Nacionalnom parku Risnjak naišli smo na grmove sivkaste vrbe uz gorski potok Belu vodu i na njima otkrili da se lišćem hrane gusjenice leptira iz porodice ljiljaka. Gusjenice bojom i izgledom „oponašaju“ listove sivkaste vrbe, pa naslućujemo da između leptira i sivkaste vrbe postoji dublja međusobna povezanost (Siva vrba i topolin ljiljak).

M. R.


Slika 1. Sivkasta vrba u obalnoj vegetaciji rječice Radovne u Triglavskom narodnom parku (foto: M. R.)


Slika 3. Sivkasta vrba uz rijeku Soču (foto: M. R.)