Tradicionalna akcija prstenovanja morskih vranaca na orudi

Prospekt Novosti


Sl. 1. Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii)

TRADICIONALNA AKCIJA PRSTENOVANJA MORSKIH VRANACA NA ORUDI

Dana 11. svibnja 2012., Javna ustanova “Priroda”
provela je, već treću godinu za redom, akciju prstenovanja kolonije morskih
vranaca (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii) na otoku Orudi u
cresko-lošinjskom arhipelagu. Prstenovanje su proveli ovlašteni prstenovači,
suradnici Zavoda za ornitologiju HAZU i suradnici Javne ustanove “Priroda”;
Andrej Radalj i Boris Ende iz Rijeke. Ovom prigodom prstenovano je 20-tak
mladih vranaca na gnijezdištima. Morski vranci uvršteni su u Crvenu listu
ptica Hrvatske, trenutno kao niskorizična vrsta. Rekognoscirano je i snimljeno
novo gnijezdište crvenokljunih čigri (Sterna hirundo) na susjednoj bezimenoj
hridi koja leži između Orude i obližnjeg otočića Palacol. Djelatnici Javne
ustanove “Priroda” imali su također zaduženje da na već uobičajeni
način popisuju i fotodokumentiraju floru i faunu te ostale prirodne osobitosti
otoka Oruda koji je uvršten u važna područja Nacionalne ekološke mreže,
prvenstveno radi sastojina divlje masline (Olea europaea ssp. oleaster)
i gnijezdišta morskih ptica. Nalazom gnijezdišta čigri na susjednoj hridi
područje dodatno dobiva na značenju kao osobito vrijedno područje ekološke
mreže. Logističku potporu akciji prstenovanja i istraživanja otoka Orude
i ove godine svesrdno je pružila Lučka uprava Mali Lošinj bez čije pomoći
prstenovanje i istraživanje ne bi mogli provesti u djelo. Stoga se Javna
ustanova “Priroda” ovom prigodom najsrdačnije zahvaljuje Lučkoj
upravi Mali Lošinj.

Marko Randić


Sl. 2. Tipičan krajobraz s naslagama mrtvog lišća posidonije na jugozapadnoj
obali otoka Oruda (foto. Marko Randić)


Sl. 3. Grm divlje masline (Olea europaea ssp. oleaster) (foto: Marko Randić)