Zejednička akcija "hrvatskih šuma" i javne ustanove "priroda" na čišćenju zelenog vira – vrajžeg prolaza

Prospekt Novosti

ZEJEDNIČKA AKCIJA “HRVATSKIH ŠUMA” I JAVNE USTANOVE “PRIRODA” NA ČIŠĆENJU ZELENOG VIRA – VRAJŽEG PROLAZA

Povodom Dana planeta Zemlje, na inicijativu “Hrvatskih
šuma” – Uprava šuma Podružnica (UŠP) Delnice, upriličena je zajednička
akcija čišćenja zaštićenog područja Zeleni vir – Vrajži prolaz i područja
ekološke mreže HR 2000650 Vrajži prolaz, Zeleni vir i Kupica u kojoj su
sudjelovali djelatnici “Hrvatskih šuma” UŠP Delnice, upravitelji
šumarija na čijim se područjima nalaze zaštićena područja i djelatnici
Javne ustanove “Priroda”. Pozdravnu riječ sudionicima akcije
uputili su gospodin Robert Abramović, voditelj UŠP Delnice, gospodin Robert
Bukovac, upravitelj šumarije Skrad i gospođa Sonja Šišić, ravnateljica
JU “Priroda” uz razmjenu prigodnih poklona. Nakon završetka
akcije čišćenja, zajedničko razmjenjivanje pogleda i iskustava na problematiku
šuma i zaštitu prirode, uz ugodno druženje i okrjepu, nastavljeno je u
ugostiteljskom objektu “Hrvatskih šuma” na ulazu u izletište
Zeleni vir.
Ovo je samo jedno u nizu događanja vezanih uz obilježavanja 2011., Međunarodne
godine šuma, na području Primorsko-goranske županije. Planirano je također
još nekoliko zanimljivih događanja i projekata vezanih uz šume o čemu
ćemo Vas redovito izvješćivati na www stranicama JU “Priroda”.


Sl. 1. Djelatnici “Hrvatskih šuma” i JU “Priroda”
u zajedničkoj akciji čišćenja Zelenog vira.