Smreka

Osamljena stabla

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

OSAMLJENA SMREKA POD SNJEŽNIKOM

Jedan od izrazitijih primjera osamljenih stabala je smreka u pretplaninskoj bukovoj šumi nedaleko planinarskog puta koji vodi od Platka preko Grla na vrh Snježnika. Stablo se svojom tamnom vazdazelenom krošnjom posebno doimlje zimi i izdvaja se krajem mjeseca travnja, ali još i početkom svibnja među neolistalim ili tek napupalim bukvama.

Na prvi se pogled može učiniti da ovom osamljenom stablu smreke nadaleko nema istovrsnog para, ali ako malo bolje istražimo okolicu uočit ćemo da pojedinačnih smreka ima i ponikvama koje su se smjestile u podnožju vršnog dijela Snježnika.

Stabla smreka u ovdašnjim ponikvama nisu toliko uočljiva s planinarskog puta i uglavnom ih možemo bolje promotriti spustimo li se u dna ponikava. Izmjerimo li temperaturu u dnu pojedine takve ponikve, primjerice ljeti, možemo također uočiti da su ti mikrolokaliteti izrazita mrazišta što osobito pogoduje smrekama koje su mrazištima dobro prilagođene.

M. R.


Slika 1. Osamljena smreka u bukovoj šumi podno vrha Snježnika (foto: M. Randić)