pepelarica

Krški fenomen srednjeg Velebita – ponor Pepelarica

Prospekt Izvan PGŽ, Špilje, Zanimljivosti

Slika 1. Ulazna dvorana ponora Pepelarica (foto: Lovel Kukuljan)

KRŠKI FENOMEN SREDNJEG VELEBITA – PONOR PEPELARICA

Na području srednjeg Velebita istražuje se jedan nevjerovatni krški fenomen – PONOR PEPELARICA. Ponori su mjesta gdje površinska voda ulazi u podzemlje. To je karakteristični oblik koji se javlja na kršu, reljefu koji je specifičan po podzemnim vodotocima. Ponor Pepelarica je veliki speleološki objekt koji je nastao djelovanjem vode koja ponire u objekt kroz čak 4 ulaza. Ponor je i danas aktivan samo za vrijeme većih padalina što omogućuje istraživačima da ga istraže u sušnom ljetnom periodu. 80-ih godina Pepelaricu je istraživao speleološki klub DISKF koji je topografski snimio glavni kanal i zabilježio brojne upitnike te dostigao dubinu od -358, čime je objekt uvršten među 30 najdubljih speleoloških objekata Hrvatske. Speleološki klub Ozren Lukić je ove godine odlučio krenuti na ponovno istraživanje Ponora Pepelarice i istraživanje upitnika koji su zabilježeni na starom nacrtu. Dubina objekta se novijim tehnikama snimanja malo smanjila te sada Ponor ima dubinu od -341m, ali su istraženi brojni novi sporedni kanali koji će upotpuniti sliku ovog impozantnog krškog fenomena. Uz istraživanje speleološkog objekta sakupili su se brojni biospeleološki i geološki uzorci koji će doprinijeti poznavanju podzemlja.

Nina Trinajstić


Slika 2. Sakupljanje biospeleoloških uzoraka (foto: Lovel Kukuljan)