Grbinasti travnik 2

"Grbasti" travnjaci

Prospekt Izvan PGŽ, Zanimljivosti


Slika 1. U TNP-u grbasti travnjaci se čuvaju kao prirodna i kulturna baština, a primjereno su objašnjeni interpretacijskim pločama (foto: M. Randić)

Travnjaci s humcima – „grbasti travnjaci“

U nekim predjelima Triglavskog nacionalnog parka očuvali su se na ledenjačkim morenama „grbasti“  („grbinasti“) travnjaci. Odlikuju se naizmjenično raspoređenim izbočinama i udubljenjima prekrivenim travom. Izbočine su uobičajeno visoke nekoliko decimetara do najviše 1,5 metra, a između njih su nepravilno raspoređene udubine. Ima ih očuvanih na visoravnima Pokljuke i Mežakle, u dolinama Vrata, Krme, Kota i u Trenti. Mi smo takve travnjake imali priliku vidjeti u ledenjačkoj dolini Voje. Na interpretacijskoj ploči dano je objašnjenje njihovog nastanka – prema tom tumačenju nastali su zbog različite brzine otapanja vapnenačkog ledenjačkog morenskog materijala u udubinama terena i humcima (smatra se da je u udubljenjima otapanje ubrzano zbog dužeg ležanja snijega i zadržavanja vode). Na ploči je istaknuto da su „grbasti“ travnjaci, osim što su važna prirodna baština, prvenstveno zbog bogate flore i faune, također i važan dio lokalne kulturne baštine jer su se očuvali zbog dugotrajne primjene tradicionalne ručne košnje. Nažalost, u novije vrijeme primjetno je njihovo ubrzano iščezavanje. Izravnavaju se strojevima kako bi se mogli lakše (strojno) kositi. Slične oblike možemo opažati i na glacijalnim taložinama kod Platka, ali o tome u nekoj od sljedećih crtica.

M. R.


Slika 2. Grbasti travnjaci postali su rijetkost jer ih je potrebno ručno kositi (foto: M. Randić)