eratikvs

Ledenjački eratički blok na velom snižnu

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Slika 1. Ledenjački eratički blok na Velom Snižnu (foto. M. Randić)

Eratički blok u uvali Velo Snižno (Veliko Snježno)

Eratički blokovi su krupniji dijelovi stijena prenošeni ledom ledenjaka često i na udaljenosti od više (ponekad desetaka pa i stotina) kilometara. Oni su na svoje sadašnje mjesto odloženi nakon što se led ledenjaka otopio. Budući da su takvi blokovi uobičajeno otkinuti od prostorno udaljenih stijena najčešće možemo uočiti razlike u litološkom sastavu prema stijeni u podlozi na kojoj ih je ledenjak odložio. Taj nam podatak može pomoći u rasvjetljavanju činjenica o nekadašnjim ledenjacima, primjerice, pri procjeni i rekonstrukciji dužine pojedinog ledenjaka, smjera njegovog protezanja i drugog. U Velom Snižnu, ali i na širem prostoru planina u zaleđu Rijeke nailazimo na desetke eratičkih blokova poput ovog u sjeverozapadnom kutu Velog Snižna.

Marko Randić