spasavanje supa

Spašavanje supa na otoku Plavniku

Prospekt Novosti, Supovi

SPAŠAVANJE SUPA

Dana 24. lipnja 2017. godine, u Centar za posjetitelje Beli u sklopu kojeg djeluje i Oporavilište za bjeloglave supove, stigla je dojava gospodina Miljenka Strčića da se na otoku Plavniku, neposredno iznad mora, nalazi bjeloglavi sup koji je očito pao u more te se ptica uspjela izvući na stjenovitu obalu (sl. 1).

Izlaskom na teren djelatnika Centra i Javne ustanove „Priroda“, sup je pronađen i prebačen u Oporavilište u Belom gdje će privremeno boraviti do njegova, nadamo se brzog, povratka natrag u prirodu.

Ljetni mjeseci posebno su kritični za mlade bjeloglave supove, kada tijekom prvih letova ptice znaju pasti u more iznad kojeg se gnijezde.

Ako se primijeti supa u moru, važno je pticu čim prije izvući iz mora te dopremiti u Oporavilište za bjeloglave supove u mjestu Beli (otok Cres) ili obavijest o zamijećenoj ptici dojaviti na broj telefona 112!

Marko Modrić

Slika 1. Mlada jedinka bjeloglavog supa „zarobljena“ na stjenovitoj obali neposredno iznad mora. Do povratka u prirodu sup će se oporavljati u letnici Oporavilišta u Belom (foto: Tomislav Bandera Anić).