dagnja

Dagnje

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Slika 1. Dagnje na obali otoka Krka (foto: Sonja Šišić)

Sredozemna dagnja (Mytilus galloprovincialis)

Sredozemna dagnja je, uz kamenicu, jedna od najčešćih i najpoznatijih vrsta školjkaša Sredozemnog i Jadranskog mora. Uz obale kvarnerskih otoka i priobalja, osobito na mjestima dotoka i miješanja slatke i morske vode ima brojne populacije. Nastanjuje plitko more, uglavnom u zoni plime i oseke, a prema dubini potiskuju je druge vrste pa donju granicu naseljavanja uglavnom određuje snaga natjecanja (kompeticije) i grabežljivosti (predacije) drugih morskih organizmima.

Da dagnje mogu naseliti i dublje more izraženo je u vruljama, gdje su činitelji natjecanja i grabežljivosti znatno ublaženi i gdje pojedine populacije dagnji mogu nastanjivati dubinu do sedamdeset metara. Neuobičajene dubine za dagnje zabilježene su, primjerice, u vruljama Velebitskog kanala.

Dagnja je jestiva i ukusnog je mesa, ali za konzumaciju treba odabrati samo one primjerke koji su rasli u besprijekorno čistom moru.

M. R.