vermi

Leopardove točke u špilji lokvarki

Prospekt Gea, Špilje, Zanimljivosti

Slika 1. Vermikulacije tipa “leopardovih točaka” na stijeni špilje Lokvarke (foto-arhiv JUP).

“Leopardove točke” u špilji Lokvarki

Špilja Lokvarka odlikuje se bogatstvom raznolikih sigastih tvorevina, a u pojedinim dijelovima špilje su i različito obojeni. Neki dijelovi su snježnobijeli, neki crvenkasti, a ima i dijelova koji su tamne, sive ili gotovo crne boje. Obojenja potječu od različitih minerala koji prevladavaju u stijenskoj podlozi.

Među zanimljivijim špiljskim tvorevinama jesu i glinovite vermikulacije vidljive na stijenama. Ove na slici (sl. 1) zbog izgleda, a sliče okruglastim pjegama na leopardovoj koži, u speleološkim ih krugovima nazivaju leopardove točke.

U drugim špiljama Gorskog kotara i drugdje, prvenstveno prema obliku, vermikulacije mogu biti i drugačijeg oblika, pa ih nazivaju različitim nazivima: „hijeroglifi“ ako su nepravilnog oblika, „tigrova koža“ ako se pružaju paralelno, a mogu biti i razgranate. O njihovom nastanku već se duži niz godina vode rasprave ali se općenito smatra da nastaju nejednolikim isušivanjem tekuće prevlake finozrnatog materijala. Pojedini istraživači ističu i važnost mikroorganizama u procesu nastanka pojedinih vermikulacija. U (trenutnom) nedostatku hrvatskog naziva za ove tvorevine mogli bi, osim “vermikulacije”, predložiti naziv „špiljski crvuljci“.

Špilja Lokvarka je uređena za posjećivanje, pa vas pozivamo da je upoznate na ovoj poveznici.

M. R.