jasenovica

Bura, brvine i inje na platku

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Slika 1. Jasenovica iznad Platka u trenutku kad se izdiže oblačna kapa, vidljiv je pojas inja na krošnjama drveća (foto: Ozren Milaković)

 Kada se sprema ili puše jaka bura  na vrhovima primorskog planinskog niza Obruča, Jasenovice, Velike Kapele i Velebita oblikuju se karakteristični burni oblaci, u narodu poznati kao „kape“, „brvi“ ili „brvine“.

 „Brvine“ su tradicionalno oblaci pomoću kojih se u puku predviđa nadolazak bure, koja je posebno pogibeljna za pomorce jer na moru puše nejednolično i nepredvidivo – hučeći se obrušava s planina te udara mahovito, s povremenim osobito jakim „refulima“.

 Takvi oblaci bure poznatiji su kao „kape“ i redovito se formiraju na vrhovima i grebenima primorskog niza naših planina. Ti oblaci kao da stoje na mjestu i redovito im je donji rub horizontalan i jasno omeđen. Kada na planini „vladaju“ bura i brvine, boraviti unutar područja oblačne kape, zbog magle i hladnoće može biti prilično neugodno. Izvan kape, prema morskoj padini, vrijeme je, nasuprot tome, u pravilu sunčano i vedro, iako bura može biti jaka.

U subotu, 18. studenog 2017. puhala je bura i oblačna kapa pokrivala je planine u zaleđu Rijeke. Kad se neposredno prije zalaska sunca oblačna kapa (brvina) na Jasenovici iznad Platka malo podigla razotkrila se izrazito ravna, odsječena crta bijelog inja. Inje je prekrivalo krošnje drveća u šumi sve do vrha Jasenovice i okolnih planina. Prema definiciji, ledeni kristali inja nastaju na bridovima predmeta, primjerice na granama drveća, pri hladnom vremenu u magli koja struji, zbog čega se odsječena ravna donja crta inja na Jasenovici poklapala s rasprostiranjem oblaka brvine.

 


Slika 2. Jasenovica naposredno po zalasku sunca (foto: Ozren Milaković)


Slika 3. Jasenovica s Velog Pribeniša – oblačna kapa se izdigla (foto: Ozren Milaković)