Povratak u prirodu (foto: Sonja Šišić)

Šest bjeloglavih supova pušteno u prirodu

Priroda Fauna, Supovi

Plavnik, Kvarnerić, Kruna, Nevera, Jadran i Pavlomir vinuli su se u nebo iznad kvarnerskih otoka. Jednogodišnji su bjeloglavi supovi u prirodu pušteni nakon desetomjesečnog boravka u Oporavilištu za bjeloglave supove na Cresu.

„Uzlijetanje supova u divljinu veličanstven je prizor. Riječ je o supovima koji su ozlijeđeni kada su prošlo ljeto pokušali napustiti gnijezda. Većina ih je spašena podno kvarnerskih litica. Za novi susret s prirodom uz mnogo su se naše brige pripremali u Oporavilištu“, kazala je Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove Priroda u sklopu koje djeluje Centar za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave supove Beli.

Prvi letovi iz gnijezda i osamostaljivanje supova najkritičnije je razdoblje njihova života, pa je i mortalitet u jednogodišnjih ptica najveći.

Ptice koje su ponovno puštene u prirodu, a koje su u Oporavilištu dobile imena, život uvelike duguju lokalnom stanovništvu. Naime, nakon pada od presudne je važnosti brzo ih izvući iz mora ili ih skloniti s kamenja, a upravo su Cresani ti koji im najčešće prvi priskoču u pomoć i odnose ih u Oporavilište.

Uz djelatnike Javne ustanove Priroda bjeloglavim supovima u oporavku pomažu stručnjaci iz Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, Udruge Biom iz Zagreba te Udruge Tramuntana iz Belog.

Kako bi se moglo pratiti njihovo kretanje, pri puštanju mladih supova u prirodu označeni su GPS odašiljačima.

„Iako su zakonom zaštićeni, pred bjeloglave supove čovjek danas stavlja mnoštvo izazova. Nadamo se kako će ih ove fascinantne ptice čiji je raspon krila širi od dva i pol metra i koje mogu preći fascinantne udaljenosti, uspješno svladati“, kazao je Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba.

Informacije o kretanju supova objavljivat će se na mrežnim stranicama Ustanove Priroda, a građani koje zanimaju ti moćni letači, do kraja kolovoza svakodnevno mogu posjetiti Centar za posjetitelje u Belom.

Galeriju zanimljivih fotografija pogledajte na facebook stranici Javne ustanove “Priroda” !

Pregled i mjerenje supa (foto: Sonja Šišić)

Povratak u prirodu (foto: Sonja Šišić)

Uzlet (foto: Sonja Šišić)