skakavac

Krški skakavac

Priroda Fauna, Zanimljivosti

Krški skakavac

Krški skakavac (Prionotropis histrix) krupan je i zdepast kukac koji izgledom podsjeća na srednjovjekovne oklopnike, a oboružan trnastim izrastcima na nogama doima se ponešto zastrašujuće. Crnkasto smeđim i žućkastim nijansama boje tijela, koje odgovaraju boji sparušene trave, lišajevima i kamenju, odlično je prilagođen kamenitim travnatim staništima i sušnim uvjetima na krškim pašnjacima, gdje se može smatrati jednom od svojstvenih vrsta.

Krški skakavac bojom je prilagođen okolišu (foto: M. Randić).

Endem je istočne jadranske obale i rasprostranjenost mu seže od tršćanskog i slovenskog Krasa preko Hrvatske (također i na nekim jadranskim otocima) do Bosne i Hercegovine. Gubitkom prikladnih staništa, primjerice zbog smanjenog intenziteta tradicionalne ispaše ovaca i posljedičnog zarastanja pašnjaka grmljem, rascjepkanih (sub)populacija i velikih kolebanja brojnosti odraslih jedinki na pojedinim nalazištima, krški se skakavac smatra globalno ugroženom vrstom. Našli smo ga na otoku Cresu gdje mu posebno pogoduju prostrani pašnjaci središnjeg dijela otoka, npr. oko Beleja, ali ga nalazimo i drugdje. Fotogorafije smo snimili na kamenitim travnjacima Kamenjaka u zaleđu grada Rijeke. Zanimljivo je da primjerak na temelju kojega je vrsta prvi puta opisana za znanost potječe s otoka Krka (locus typicus).

M.R.

Značajan je leđni štitić i kratka krila (foto: M.R.).

Žućkaste pruge na tijelu skakavca nalik su stabljikama i vlatima suhe trave, a crnkaste mrlje lišajevima na kamenju (foto: M.R.).