vuk u mraku

Vukovi čopora Risnjak

Priroda Fauna

Na području Primorsko-goranske županije, obitava više vučjih čopora koji se kreću, love i razmnožavaju unutar teritorija kojeg zauzimaju, te ga brane od vukova iz drugih čopora. Foto zamkom zabilježili smo da čopor “Risnjak”, koji se kreće na širem području između Crnog luga-Delnica-Lokava, trenutno broji minimalno 3 jedinke. Isti broj vukova zabilježili smo foto zamkom u 2014. godini.

Vučja prisutnost, osim po nalascima ostataka vučjeg plijena, posebno je vidljiva nalaskom izmeta kojeg vuk vidljivo odlaže na šumskim cestama i to vrlo često upravo na raskrižjima, prijevojima i sličnim uočljivim mjestima. Tako ostavljen izmet, uočljiv je ostalim vukovima i služi u svrhu obilježavanja vučjeg teritorija.

Vukovi iz čopora “Risnjak” snimljeni u zimi 2014. godine

Vučji izmet odložen na sredini šumske ceste