leptir

Leptir okaš (Hipparchia sp.)

Priroda Fauna, Novosti

Leptir okaš na vrhu Jasenovice

Danje leptire obično povezujemo s cvjetnim livadama na kojima oblijeću cvjetove raznolikih biljka u potrazi za nektarom. Neke vrste možemo, međutim, pronaći i u šumskim staništima, osobito u svjetlijim šumama, uz šumske putove i vlake. Takve smo primjere zabilježili početkom srpnja 2019. godine u pretplaninskoj bukovoj šumi na grebenu Jasenovice iznad Platka. Greben Jasenovice najvišu visinu postiže 1338 metara nad morem i obrastao je kržljavom šumom u kojoj osim bukve povijenih debala i isprepletenih grana ima i gorskog javora te gorskog jasena. Zbog teških uvjeta života u ovom pretplaninskom staništu, gdje često puše snažan vjetar, a zimi napada dosta snijega (osobito u zavjetrinskim zapusima), mnoga od ovdašnjih stabala su osušena i izvaljena (sl. 1).

Sl. 1. Leptir okaš u pretplaninskoj bukovoj šumi na grebenu Jasenovice (foto: M. Randić)

Leptir okaš iz roda Hipparchia „pozirao“ nam je na deblu i granama jedne takve osušene bukve – u uobičajenom mirujućem stavu, pokazujući donju stranu sklopljenih krila koja šarama odgovara podlozi. Zbog toga je leptira bilo teško odmah uočiti, a na sebe je uspio svratiti pažnju sletjevši nam na ruku (sl. 2). Takvo svojstvo kriptične obojenosti uobičajeno je u leptira okaša, pa ga nalazimo i u ostalih srodnih vrsta, zbog čega imaju šare sličnih boja i oblika. Stoga, zasad, našeg leptira okaša radije ostavljamo određenog samo do razine roda.

Sl. 2. Leptir okaš rilcem istražuje i siše minerale iz znoja na ruci (foto: M. Randić)